Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Rådslag elhandlarcentrisk modell

Huvudinnehåll

Förslaget om en elhandlarcentrisk marknadsmodell är en av de mest genomgripande reformerna för branschen sedan avregleringen och frågan har engagerat många aktörer, från både elnäts- och elhandlarsidan. Energiföretagen Sveriges medlemmar samlades därför, den 21 och 28 september, till rådslag om Energimarknadsinspektionens förslag på regelverksförändringar för att införa en elhandlarcentrisk marknadsmodell.