Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remissvar Ny modell för elmarknaden

Huvudinnehåll

Den 24 november lämnade Energiföretagen Sverige in sina synpunkter på Energimarknadsinspektionens rapport om ny modell för elmarknaden. Här finner du samlad information i frågan.

Sammanställning av samtliga remissinstansers synpunkter på rapportens olika förslag: