Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Skatter och styrmedel

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

På en öppen och integrerad marknad är det viktigt att alla aktörer kan verka på lika villkor. Det är viktigt att skatter och styrmedel inte bidrar till en snedvridning mellan olika produktionsmetoder och att nyinvesteringar inte hämmas. Energiföretagen Sverige arbetar aktivt med frågor som rör skatter och styrmedel, både nationellt och på EU-nivå.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se