Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Dammregister

Huvudinnehåll

Här finns information för dig som ansvarar för dammsäkerhetsfrågor åt ett medlemsföretag om hur du kommer åt dammregistret. Här finns också namn och kontaktuppgifter till dem som ingår i arbetsgruppen för dammregistret.

Inloggningsmanual

Här hittar du inloggningsmanualen, för dig som har behörighet att använda Dammregistret.

Arbetsgruppen för dammregistret

Arbetsgruppen ansvarar för dammregistrets förvaltning. Följande personer ingår i arbetsgruppen för dammregistret:

Ordförande: Anders Marklund, Vattenfall Vattenkraft: anders.marklund@vattenfall.com

Sekreterare: Birgitta Rådman, Ångermanälvens regleringsföretag (registeradministratör): birgitta.radman@vattenreglering.se

Ledamöter:

Har du frågor om Dammregistret?

Skicka dina frågor till Energiföretagens administratör för dammregistret: admin.dammregister@energiforetagen.se.