Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Vattenmiljö & vattenkraft

Huvudinnehåll

Den 29 juni 2017 presenterade regeringen promemorian "Vattenmiljö och vattenkraft" som syftar till att genomföra de vattenkraftrelaterade delarna i energiöverenskommelsen (juni 2016) och förse svensk vattenkraft med moderna miljökrav. 181 remissvar har inkommit från 149 instanser. Här samlar vi information i frågan.

vattenkraft Energiföretagen kommenterar promemorian Vattenmiljö och vattenkraft.