Kraftvärmeforum

Kraftvärmeforum är ett nätverk för kraftvärmeintressenter inom Energiföretagen Sverige, som grundlades 2001 genom ett samarbete mellan dåvarande Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme.

Snart kommer mer information om nästa gång nätverket träffas.

Till arbetsrum för Kraftvärmeforums nätverk (endast för medlemmar).