Nätverk för kompetensförsörjning

Publicerat av: Andreas Lepa ·

En del av den regionala verksamheten är värdskapet för nätverken för kompetensförsörjningsfrågor. Nätverken träffas tre till fyra gånger per år, i de fyra olika regionerna och är öppna för dig som arbetar generellt med HR-frågor eller specifikt med rekrytering, arbetsgivarprofilering eller kompetensförsörjning.

Nätverken för kompetensförsörjning syftar till att skapa mötesplatser för våra medlemsföretag, tillfällen att lära av varandra, inspireras och utbyta erfarenheter.  Medlemsföretagen turas om att vara värd för träffarna.

Vi välkomnar dig som redan är med i nätverket men också dig som är engagerad och intresserad av branschens kompetensförsörjning och nyfiken på att vara med i nätverket.

Nätverken träffas två gånger per år, och en gång gemensamt vartannat år, tillsammans med kompetensråd samt arbetsgrupper.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se