Regionalt ansvar för elsamverkan

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Våra regionchefer har ett viktigt ansvar i organisationen Elsamverkan. En frivilligorganisation där Sveriges elnätsföretag, tillsammans med myndigheten Svenska kraftnät, hjälps åt vid större störningar i elförsörjningen - med personal och materiel - för att säkerställa att kunderna får sin el tillbaka snabbast möjligast.

Energiföretagen Sveriges regionchefer har en viktig roll i elsamverkansledning som administratörer vid en skarp händelse. Uppgiften är då bland annat att föra protokoll vid ledningens möten samt samordna och att se till att övergripande information finns uppdaterad i SUSIE gällande störningsläge och reparationsprognoser.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se