Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Medlemsundersökning 2017

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Huvudinnehåll

Våren 2017 fick drygt 1000 representanter från våra medlemsföretag vår första medlemsundersökning. Undersökningen genomfördes tillsammans med företagen Evimetrix, som arbetar enligt en standard för att ta fram Nöjd Organisations Index, NOI.

I den här inspelade presentationen av undersökningen (mp4-fil) kan du ta del av resultatet, och här finns presentationen.

Under hösten fyller vi på med mer information kring efterföljande aktiviteter, med anledning av undersökningens resultat.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lisa Hjelm

Lisa Hjelm

Kommunikatör
Enhet: Medlemsdialog och juridik
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se