Regionala kontor

Regionkontoret är en viktig kontaktyta för Energiföretagen Sveriges totalt cirka 400 medlemsföretag. Vi som jobbar i regionerna är organisationens ”ögon” och ”öron” ute i landet i den dagliga verksamheten. Mycket av föreningens utbildningsverksamhet sker också regionalt och lokalt. Regionerna erbjuder många möjligheter till nätverksbyggande.