Se vårens regionwebbinarier i efterhand

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Regionmötena har fått leva kvar på webben även denna vår. Med våra tolv regionwebbinarier får du som medlem koll på senaste nytt om allt från vätgas och taxonomin till omvärldsspaning med vår nya vd och en diskussion om utmaningarna för fjärrvärmens energikällor. Våra medlemmar kan nu se alla våra regionwebbinarier i efterhand till ett självkostnadspris.


Anmäl dig i efterhand

Webbinarieserien är en medlemsaktivitet och är därmed endast öppen för våra medlemmar. Vi sänder alla webbinarier från vårt kansli och tar ut en självkostnad för produktionen på 350 kronor per webbinarium. 

Specificera i ett mejl till administration@energiforetagen.se vilket eller vilka regionwebbinarier du vill ta del av i efterhand. Du kommer därefter få ett lösenord mejlat till dig för respektive webbinarium. För att nå sändningen klickar du på den rosa länken under det webbinarium du vill se i listan nedan och skriver in lösenordet när det efterfrågas.

Regionwebbinarierna våren 2021 

Få koll på tillförlitlighetsnormen
Se webbinariet i efterhand!
Tillförlitlighetsnorm är ett ord som florerar i energibranschen, men vad är det egentligen? Jo, en tillförlitlighetsnorm beskriver den samhälleligt acceptabla risken för ofrivillig bortkoppling av elanvändning som en följd av effektbrist. Detta ställs som ett grundläggande krav i Elmarknadsförordningen. På webbinariet ger vår elnätsexpert Per Wikström dig bland annat koll på varför en tillförlitlighetsnorm tas fram och vilka delar av leveranssäkerheten som inte ingår i normen. 

Få koll på EI:s utredning om nätavgifter för mindre produktionsanläggningar
Se webbinariet i efterhand!
Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag att utreda gränsen för när nätavgifter för mindre produktionsanläggningar ska tas ut. På webbinariet ger vår jurist Elin Vidlund och vår sakkunnige Leif Boström dig koll på uppdragets aktuella status och hur Energiföretagen Sverige ser på detta.

Omvärldsspaning med vd Åsa Pettersson och stabschef Gunilla Andrée
Se webbinariet i efterhand!
Energifrågan är brännhet och inriktningen är tydlig och klar; Sverige ska vara fossilfritt år 2045. Energibehovet kommet öka enormt när många sektorer ska bli fossilfria genom elektrifiering. Men hur ska vi ta oss an detta? Och vad innebär de trender vi ser för utvecklingen? På denna omvärldsspaning ger vår vd Åsa Pettersson och stabschef Gunilla Andrée dig koll på vad som händer i vår omvärld, från EU-nivå till vår hemmaplan.

Brännande ämnen på kundens elmarknad
Se webbinariet i efterhand!
Hur kan vi motverka problemen med oseriösa aktörer på elmarknaden? Det är huvudfrågan för detta webbinarium. Vi diskuterar aktiviteter för att motverka problemen i strävan mot att öka förtroendet för elmarknadens aktörer och uppnå en positiv kundupplevelse samt tittar även till andra brännande frågor på kundens elmarknad. Catherine Lillo, expert för slutkundsmarknad el, och juristen Louise Marcelius ger dig koll på det du behöver veta i vår.

Senaste nytt om nätkoderna
Se webbinariet i efterhand!
Hur långt har vi kommit i implementeringen av nätkoderna i Sverige? Och vilka utmaningar möter nätbolag och producenter i detta nu? Trots att lagstiftningen har varit på plats sedan 2019 är myndigheterna inte överens om hur den ska användas och vi ser att viktiga delar saknas. Detta webbinarium är till för dig som behöver veta vad som är på gång i arbetet med implementeringen av nätkoderna. Du får koll med hjälp av våra experter inom elnät och elnätsteknik, Carl Berglöf och Per Wikström.

Taxonomins möjligheter och konsekvenser för energibranschen
Se webbinariet i efterhand!
Förslaget från EU-kommissionen rörande hållbarhetskriterier för bedömning av gröna investeringar har fått hård kritik från flera medlemsländer, däribland Sverige. Vad händer om EU:s förslag om taxonomi blir verklighet? Hur skulle det påverka energibranschen? På webbinariet ger våra experter Erik Thornström och Carl Berglöf dig koll på vad taxonomin konkret handlar om, vilka konsekvenserna kan bli och hur Energiföretagen Sverige jobbar vidare med frågan.

Så lyckas vi med säkerheten i energibranschen
Se webbinariet i efterhand!
Hur ska vi agera för att förebygga, upptäcka och skydda våra affärer? På webbinariet ger vår säkerhetsexpert Emma Johansson dig en inblick i hur olika dimensioner av säkerhet påverkar varandra. Alltifrån lagstiftning och standarder till metoder och teknik. Du får även med dig en värdefull grund för hur arbetet kan struktureras.

Vätgasboomen närmar sig – men mycket händer redan nu
Se webbinariet i efterhand!
Vätgas är ordet på allas läppar! Gasen är energibäraren som ska möjliggöra fossilfritt stål och storskalig fossilfri järnmalmshantering genom stora svenska satsningar. Redan nu händer det också mycket på både lokal och regional nivå, och det vill vi lyfta på detta webbinarium. Tillsammans med inbjudna företag riktar vår vätgasexpert Lars Andersson strålkastarna mot några aktuella svenska vätgasprojekt. Under webbinariet välkomnar vi även ett aktivt deltagande med inspel på Energiföretagens arbete med att ta fram en vätgasstrategi.

Så blir EU klimatneutralt till 2050
Se webbinariet i efterhand!
Hur arbetar EU för att göra unionen klimatneutral till 2050? Vad är egentligen på gång och hur kan det påverka ditt energiföretag? På webbinariet ger Daniel Wennick, som är chef över Energiföretagens Brysselkontor, dig en övergripande bild av hur EU arbetar mot målet och uppdaterar dig även om hur ditt företag kan påverkas av arbetet. Det är mycket på gång i frågan – många initiativ tas och det är ett stort fokus på energirelaterade frågor.

Så skapar vi verkstad av Färdplan Energi – tillsammans
Se webbinariet i efterhand!
Tidslinjerna inom Färdplan Energi med åtgärdsförslag för politiker och andra beslutsfattare lämnades i januari över till energiminister Anders Ygeman. Men hur engagerar vi våra lokala politiker och hur skapar vi verkstad av färdplanerna i våra egna verksamheter? På webbinariet ger projektledaren Martin Olin dig en bättre inblick i hur färdplanernas tidslinjer är uppbyggda. Vi diskuterar också hur Färdplan Energi kan kopplas till alla pågående pilotprojekt och innovationer hos de många energibolag som redan påbörjat omställningsresan.

Hur påverkar EU-agendan fjärrvärmen?
Se webbinariet i efterhand!
Vill du få koll på vilka nya EU-regler som berör fjärrvärmen? På detta webbinarium får du bland annat koll på nya informationskrav på fjärrvärmefakturan, ny fjärrkylelagstiftning, ursprungsgarantier för värme och kyla samt revideringar av EU:s energieffektiviserings-, förnybart-, utsläppshandels- och energiskattedirektiv. Värmemarknaden och fjärrvärmen kommer att vara mer i fokus i EU:s nya lagstiftningsinitiativ än tidigare, så missa inte denna viktiga uppdatering med vår skatter- och styrmedelsexpert Erik Thornström. 

Utveckling och utmaningar för fjärrvärmens energikällor
Se webbinariet i efterhand!
På detta webbinarium diskuteras bioenergi och avfall, som utgör merparten av den tillförda energin till fjärrvärme och kraftvärme. Debatterna om bioenergi och dess hållbarhet är just nu många. Det finns även en allmänt spridd nollvision för avfall, som i kombination med politiska mål om ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle driver mot minskade avfallsvolymer till energiåtervinning. Efter en kort genomgång av utmaningar och möjligheter öppnar Raziyeh Khodayari upp för diskussion om vilka framtida möjligheter som finns för fjärrvärmen.