Material för lokal kunskapsspridning, fjärr- och kraftvärme

Här samlar vi material som du kan använda för att påverka och sprida kunskap om fjärrvärme till beslutsfattare och andra som behöver veta mer om vad fjärr- och kraftvärme är och deras bidrag till ett effektivt och leveranssäkert energisystem samt den cirkulära ekonomin.

Energiföretagen tar fram ett antal enheter som kan användas i det lokala påverkansarbetet. 

Powerpointpresentation för att sprida kunskap

Vi har tagit fram en powerpoint i två versioner, som kan användas för att öka kunskapen om fjärrvärme. Presentationen har lokala politiker som främsta målgrupp – kanske ni har några i den egna styrelsen som behöver stärkas i sin roll? – men även större kunder eller andra fjärrvärmeintresserade som behöver öka sin kunskap kan ha glädje av hela eller delar av innehållet. Den är indelat i avsnitt, så att ni kan plocka ut det eller de avsnitt som känns aktuella för er. Komplettera gärna med information om den egna verksamheten.

Presentationen finns i två versioner. En med neutral formgivning och det mesta av texten i bilderna, vilken då är tänkt att kunna lämnas över efter dragningen till dem som lyssnat, som en "handout". Den andra är i Energiföretagens mall, med det mesta av texten i talarmanus. I detta fall kan ppt:en "skrivas ut" som anteckningssidor till pdf (det finns en färdig pdf med hela presentationen nedan som kan användas ).

Powerpointpresentation, neutral form (handout)

Powerpointpresentation i Energiföretagens mall (om ni lägger över den i egen företagsmall behöver ni även byta fotografierna, av rättighetsskäl).

Pdf på pptx i Energiföretagens mall, anteckningssidor (handout)

Stomartikel för lokal/regional debatt

Stomartikel för lokal/regional debatt (word), nov 2019
Denna stomdebattartikel  kan ni använda för att föra ut budskapet, om vad fjärr- och kraftvärme är och deras bidrag till ett effektivt och leveranssäkert energisystem samt den cirkulära ekonomin, på debattplats i er lokala/regionala tidning.

Ni använder texten som ni vill, finns det något ni vill stryka tar ni bort, vill ni lägga till så gör ni det. Tänk då på att det brukar vara en begränsning av omfånget på tidningars debattplatser. Denna är cirka 3500 tecken, vilket brukar vara gångbart hos de flesta (men det kan även krävas ännu kortare, då får ni stryka).

Om ni vill ta artikeln vidare till en regional tidning som täcker flera fjärrvärmeföretags nätområden rekommenderar vi att ni hör efter med era grannar om de vill vara medundertecknare. Fördelen med flera undertecknare är att det stärker budskapets vikt, och ni minskar dessutom risken för att krocka med varandra i debattredaktionens inkorg.

Ibland kan det vara lättare att få in en artikel regionalt, om en nationell företrädare är med. Därför är ni även välkomna att kontakta oss på Energiföretagen om ni skulle vilja ha vår vd Pernilla Winnhed som medundertecknare.

Handledning för lokal samverkan och påverkan

Energiföretagen har tagit fram en handledning i tre delar som är tänkt att inspirera i arbetet att påverka lokalt. Den riktar sig främst till dig som inte är så van att opinionsbilda och påverka, men även du som har längre erfarenhet kan förhoppningsvis hitta inspiration i handledningens olika delar, som du hittar här.

Låt dig inspireras!