Presentationer

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Vill du ha lite hjälp på traven med att berätta om aktuella ämnen för din styrelse eller folkvalda politiker? Med våra snabba presentationer kan vem som helst bli proffs på energivärldens heta ämnen.

Taxonomin - vad är det.PNGTaxonomin - vad är det?

PowerPoint-presentation.

Bild Energikrav i BBR.PNGEnergikrav i Boverkets byggregler

PowerPoint-presentation.

Bakgrundsdokument med mer information.

Lokal kapacitetsbrist bild.PNGLokal kapacitetsbrist - "trångt i elnäten"

PowerPoint-presentation.

Bakgrundsdokument med mer information.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Hörnell

Julia Hörnell

Medlemskommunikatör
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 27 36
Mobil: 0701-64 44 36
E-post: julia.hornell@energiforetagen.se