Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Så funkar det-filmer

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Huvudinnehåll

Ta del av våra populära Så funkar det-filmer som på ett enkelt sätt reder ut hur saker och ting fungerar i energibranschen. Perfekta för att exempelvis introducera folkvalda politiker eller nyanställda i verksamheten för energifrågor. Filmbanken uppdateras kontinuerligt med filmer som berör olika frågor.

Vad är Schysst elhandel?

Vad är certifieringen Schysst elhandel? Jo, är ett sätt för elkunder att försäkra sig om att elhandlaren kör med schyssta säljmetoder. Catherine Lillo, ansvarig slutkundsmarknad el, berättar mer om certifieringen.

Så tas färdplanen för el fram

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att samhället ska kunna bli fossilfritt behöver vi ersätta fossila bränslen med fossilfri el. Energiföretagen jobbar aktivt med färdplanen för el, men hur tas den fram? Vår klimatpolitikexpert Per Holm förklarar.

Effektbrist och kapacitetsbrist - vad är skillnaden?

Det är nog få energiintresserade som har missat att el diskuteras och debatteras flitigt i media just nu. Eller snarare bristen på el. Eller snarare bristen på effekt. Eller bristen på kapacitet i elnäten. Ja, hur är det egentligen? Ibland blandas begreppen ihop och det gör inte att det blir mer lättförståeligt.

Vad består elräkningen av?

Varför får jag två olika fakturor? Hur stor del går egentligen till elnätsföretaget? Och vad är det för skatter och avgifter som läggs på elkostnaden? Kalle Lindholm reder ut vad som är vad på elräkningen.

Vad är prisdialogen?

Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla berättar om vad Prisdialogen är och hur den fungerar.

Skillnaden mellan energi och effekt

Vi hör allt oftare diskussioner om att det saknas effekt i elsystemet - att det inte är energitillgången det är problem med utan tillgången på just effekt. Men vad är egentligen skillnaden mellan begreppen energi och effekt?

Vad är Konsumenternas Energimarknadsbyrå?

Anna Carlén, vd för Konsumenternas Energimarknadsbyrå, berättar om byrån som stärker el-, gas- och fjärrvärmekundernas ställning.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Hörnell

Medlemskommunikatör
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 27 36
Mobil: 0701-64 44 36
E-post: julia.hornell@energiforetagen.se