Så funkar det-filmer

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Ta del av våra populära Så funkar det-filmer som på ett enkelt sätt reder ut hur saker och ting fungerar i energibranschen. Perfekta för att exempelvis introducera folkvalda politiker eller nyanställda i verksamheten för energifrågor. Filmbanken uppdateras kontinuerligt med filmer som berör olika frågor.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Vad innebär effektavgiften i fjärrvärmen?

Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla reder här ut vad effektavgiften i fjärrvärmen egentligen innebär.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Vad är Schysst elhandel?

Vad är certifieringen Schysst elhandel? Jo, är ett sätt för elkunder att försäkra sig om att elhandlaren kör med schyssta säljmetoder. Catherine Lillo, ansvarig slutkundsmarknad el, berättar mer om certifieringen.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Skillnaden mellan energi och effekt

Vi hör allt oftare diskussioner om att det saknas effekt i elsystemet - att det inte är energitillgången det är problem med utan tillgången på just effekt. Men vad är egentligen skillnaden mellan begreppen energi och effekt?

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Vad är prisdialogen?

Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla berättar om vad Prisdialogen är och hur den fungerar.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Effektbrist och kapacitetsbrist - vad är skillnaden?

Det är nog få energiintresserade som har missat att el diskuteras och debatteras flitigt i media just nu. Eller snarare bristen på el. Eller snarare bristen på effekt. Eller bristen på kapacitet i elnäten. Ja, hur är det egentligen? Ibland blandas begreppen ihop och det gör inte att det blir mer lättförståeligt.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Så funkar Elsamverkan

Elsamverkan är en frivilligorganisation där Sveriges elnätsföretag, tillsammans med Svenska kraftnät, hjälps åt vid större störningar i elförsörjningen. Hjälpen kan vara att ställa upp med personal eller med materiel – allt för att säkerställa att kunderna får sin el tillbaka snabbast möjligast. Vid stora stormar som Gudrun, Per och senast Alfrida år 2019, har Elsamverkan varit till enormt stor hjälp.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Kraftvärme - så funkar det!

I ett kraftvärmeverk produceras el, och den värme som bildas överförs till fjärrvärmesystemet. På så sätt utnyttjas det använda bränslet maximalt. Dessutom är kraftvärmen en stor tillgång för energisystemet eftersom elen kan produceras helt oberoende av väder och årstid.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Vad består elräkningen av?

Varför får jag två olika fakturor? Hur stor del går egentligen till elnätsföretaget? Och vad är det för skatter och avgifter som läggs på elkostnaden? Kalle Lindholm reder ut vad som är vad på elräkningen. OBS: kostnadsandelarna mellan de tre posterna har ändrats sedan filmen gjordes.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Vad är Konsumenternas Energimarknadsbyrå?

Anna Carlén, vd för Konsumenternas Energimarknadsbyrå, berättar om byrån som stärker el-, gas- och fjärrvärmekundernas ställning.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Hörnell

Julia Hörnell

Medlemskommunikatör
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 27 36
Mobil: 0701-64 44 36
E-post: julia.hornell@energiforetagen.se