Styrelse

Publicerat av: Cecilia Söder ·

Styrelsen i Energiföretagen Sverige ska väl spegla medlemskretsens bredd med avseende på verksamhetsinriktningar, storlek, ägarbild och geografisk fördelning över landet. Personsammansättningen i styrelsen bör präglas av mångfald. Energiföretagens styrelse består av 11 till 13 ordinarie ledamöter.

Energiföretagens styrelse 2020 - 2021

Ordförande:
Monica Karlsson, Halmstads Energi och Miljö
Vice ordförande:
Fridolf Eskilsson, Jönköping Energi 

Övriga ledamöter:
Joacim Eronen, Upplands Energi 
Håkan Feuk, E.ON Sverige
Jessica Fredson, Ystad Energi
Håkan Jönsson, Gävle Energi
Toni Kekkinen, Fortum Sverige 
Andreas Regnell, Vattenfall (adjungerande ledamot)
Johan Lindehag, Ellevio 
Karin Medin, Söderenergi 
Cecilia Norberg, Härjeåns Kraft
Hans Stålnacke, Bodens Energi
Sammy Tanhua, Skövde Energi

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Det innefattar följande ålägganden:

  • att årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete
  • att utfärda instruktion för den verkställande direktörens arbete
  • att pröva ansökningar om inträde i föreningen
  • att utse och entlediga verkställande direktör

 

 

 Här kan du läsa Energiföretagen Sveriges stadgar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Cecilia Söder

Cecilia Söder

Vd-assistent, Vd-stab
Enhet: Ledning
Telefon: 08-677 26 24
E-post: cecilia.soder@energiforetagen.se