Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Examensarbete

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige bjuder in studenter vid svenska universitet och högskolor till tävlingen Energiföretagens examensarbete. Tävlingen syftar till att uppmuntra och stimulera studenter att ställa och söka svar på forskningsproblem som är angelägna för energibranschen.

Priset delas ut i två kategorier: bästa uppsats i naturvetenskap och teknik och bästa uppsats i samhällsvetenskap och ekonomi.

Prissumman är på 20 000 kr i vardera kategorin. Om uppsatsen har flera författare delar de lika på prissumman.

En jury med namnkunniga personer från branschen utser en vinnare i varje kategori baserat på hur väl arbetet behandlar tävlingens tema.

Energiföretagens examensarbete 2016

Uppsatsen ska vara på kandidat- , magister- eller masternivå och godkänd under 2016. Ansökningstiden för Energiföretagens examensarbete 2016 har gått ut. Utdelning av priset för bästa examensarbete 2016 sker på Energiföretagen Sveriges årskonferens i Stockholm 13-14 mars 2017.

Temat för tävlingen är energibranschens utmaningar

Branschen står inför många utmaningar, men några av de mest väsentliga är:
•    att stärka förtroendet för branschen bland kunder och andra centrala intressenter
•    att arbeta för konkurrensneutrala och långsiktig förutsägbara regelverk
•    att säkerställa hållbarheten i verksamheten särskilt i förhållande till klimatet
•    att formulera och genomföra lösningar på effektfrågan
•    att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för investeringar
•    att utveckla energiföretagens funktion för energieffektiviseringen
•    att säkerställa försörjningstryggheten
•    att utveckla gemensamma ställningstaganden kring den fortsatta integrationen av de nordiska och europeiska energisystemen.

Kontakta mig om du vill veta mer

Lisa Hjelm

Kommunikatör
Enhet: Medlemsdialog och juridik
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se