Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Internationellt arbete/EU

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Huvudinnehåll

En stor del av ny svensk lagstiftning har sitt ursprung i bestämmelser och initiativ på EU-nivå. Det påverkar i högsta grad energipolitiken här i Sverige och därmed Energiföretagen Sveriges medlemsföretag.

Som branschförening är det därför en självklarhet att vi finns på plats i Bryssel, för att med kort startsträcka kunna nätverka och föra dialog med politiker och beslutsfattare. Energiföretagen Sveriges kontor ligger på Rue de la Loi 227, ett stenkast från EU-kommissionen och Europeiska rådet. På samma adress sitter även våra systerföreningar från Danmark, Norge och Finland.

Följ vårt arbete i Bryssel - läs vår blogg

Vårt arbete i Bryssel handlar om att påverka och berätta om energiföretagens vardag utifrån de förslag som behandlas. Men också om att bevaka och rapportera om framväxten av EU:s energi-, miljö- och klimatpolitik och hur denna påverkar medlemsföretagen.

Till Energiföretagen Sveriges Brysselblogg

En annan viktig del i Energiföretagen Sveriges europeiska arbete sker genom deltagande eller samarbete med andra viktiga branschorganisationer.

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Wennick

Chef Energiföretagen Sveriges Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 (0)473 57 41 76
E-post: daniel.wennick@energiforetagen.se