Ansvarig Brysselkontoret, med uppdrag att bevaka och driva det energipolitiska arbetet inom EU

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Vi söker en senior medarbetare för att ansvara för Energiföretagens Brysselkontor. Rollen ingår i enheten Politik och Kommunikation. Det handlar om att företräda Energiföretagen i Bryssel och ansvara för det lokala kontoret. Bevakning och påverkan av EU-regelverk relevanta för energibranschen ingår.

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som representerar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vi verkar lokalt, nationellt och internationellt och är branschens röst i samhällsdebatten i Sverige och EU.  Utöver det så erbjuder vi service till våra medlemmar genom specialiststöd, omvärldsbevakning, utbildningar och konferenser.  

Nu söker vi en senior medarbetare för att ansvara för Energiföretagens Brysselkontor. Rollen ingår i enheten Politik och Kommunikation.

Sveriges energibransch befinner sig mitt i en spännande förändringsresa och våra medlemsföretag arbetar varje dag för nå Energiföretagen Sveriges vision: ”Hållbar energi för alla, alltid”. Uppdraget för Energiföretagen Sverige är att tillsammans med våra medlemmar verka för hållbara energisystem som främjar svensk konkurrenskraft och bidrar till hållbar utveckling och kundnytta. En av våra viktigaste uppgifter är att bidra till ett fossilfritt samhälle.  

Då energi- och klimatfrågorna samt frågorna kring cirkulär ekonomi är starkt avhängiga av de regelverk som beslutas på EU-nivån så fyller rollen som Ansvarig Brysselkontoret för Energiföretagen en central funktion i vårt arbete. Vi delar kontorslokaler och samarbetar aktivt med våra nordiska grannländer på plats; Dansk Energi, Energi Norge och Finsk Energi.  

Tjänstens ansvarsområden 

Företräda Energiföretagen i Bryssel och ansvara för det lokala kontoret. Bevakning och påverkan av EU-regelverk relevanta för energibranschen. Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Ansvara för att följa, analysera och proaktivt påverka regelverks- och lagstiftningsförändringar på EU-nivån och bedriva påverkansarbetet på plats i Bryssel. I arbetet ingår kontakter med representanter för EU-institutioner, Energiföretagens medlemmar, andra branschföreningar och NGO:er.
 • Fånga upp politiska signaler och identifiera vilka frågor som behöver drivas, hanteras och prioriteras.
 • Vara en motor i Energiföretagens EU-arbete och självständigt driva de frågor som kansliet har identifierat som prioriterade, i samarbete med kollegorna på kansliet.
 • Ansvara för Brysselkontoret och samarbetet med övriga Nordenergimedlemmar på plats.
 • Kontaktpunkt gentemot europeiska samarbetsorgan och representera Energiföretagen i relevanta forum och samarbetsorgan.
 • Ge service och information till medlemmar i form av t.ex. nyhetsbrev, hantering av besök eller medverkan vid kansliets råd- och arbetsgrupper.
 • Arbetsledning av praktikanter på plats

Kvalifikationer 

Du har en akademisk examen som ekonom, ingenjör, jurist eller samhällsvetare eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.

Du har mycket goda kunskaper i EU:s lagstiftningsprocess, gärna från erfarenhet från EU-arbete i rådet/Regeringskansliet, Europaparlamentet eller EU-kommissionen. Du förstår m a o när och hur man bör påverka i beslutsprocessen.

Du har goda energikunskaper och bottnar i svenska förutsättningar och är beredd på att agera talesperson för en bredd av frågor. Vi ser gärna att du har ett etablerat nätverk i EU:s institutioner, helst på energi/klimatsidan.

Du har mycket goda kunskaper i engelska, och både skriver och talar på en avancerad nivå, gärna också goda kunskaper i franska.

Vi tror att du:

 • Drivs av att vilja påverka och förändra med medlemmarnas bästa och Energiföretagens vision för ögonen.
 • Är en god kommunikatör, med vana och intresse för att framträda, förklara och engagera.
 • Samarbetar med din omgivning på ett lyhört och förtroendeingivande sätt.
 • Är en diplomatisk och omdömesgill företrädare för branschen och Energiföretagen
 • Har en hög kapacitet och kan på en övergripande nivå hålla många processer och frågor i luften samtidigt.
 • Trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.

Hos oss får du möjligheten att:

 • Arbeta med högaktuella och samhällskritiska frågor samt bidra till ett fossilfritt och hållbart samhälle
 • En central roll i verksamheten, möjligheten att arbeta med breda frågeställningar
 • Ett brett kontaktnät både internt och externt med en mångfald intressenter
 • Kunniga och inkluderande kollegor
 • Ett stort förtroende från ledning och kollegor

Ansökan och frågor 

Du skickar din ansökan senast 15 januari 2021 till: ansokan@energiforetagen.se   
 
Frågor om tjänsten besvaras av:
EU-ansvarig Sara Emanuelsson, tfn 08-677 26 56, sara.emanuelsson@energiforetagen.se  eller Helene Samuelsson, Chef politik och Kommunikation, tfn 070-4501222, helene.samuelsson@energiforetagen.se

Fackliga företrädare är för Unionen är Mattias Jönsson 08-677 26 71 och för SACO Louise Marcelius, 08-677 28 27.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se