Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Ansvarig för elnätsfrågor (vikariat)

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sveriges kansli behöver kompetenta medarbetare för att nå energibranschens vision om ett hållbart energisystem. Nu söker vi en vikarie på grund av föräldraledighet under minst sex månader med ansvar för elnätsfrågor.

Sveriges energibransch befinner sig ett brytningsskede och kunder, företag, politiska beslutsfattare och övrig omvärld har höga förväntningar på att energibranschen ska leverera ”hållbar energi till alla, alltid” som Energiföretagen Sveriges vision lyder.

Elnäten en central samhällsviktig infrastruktur. Elnätsföretagen står inför stora utmaningar för att möjliggöra framtidens förändringar inom elmarknaden. Elnätsföretagen agerar på en naturlig och legal monopolmarknad och är kontrollerade av Energimarknadsinspektionen. Intäktsregleringen är central för att elnätsföretagen ska kunna leverera elnätstjänster på det sätt som samhälle och kunder tänker sig. Elnätsföretagen står inför stora förändringar genom att politikerna planerar att införa en elhandlarcentrisk modell samt att nätkoder ska börja tillämpas i närtid.

Energiföretagen arbetar utifrån en helhetssyn på energisystemet.

Tjänstens ansvarsområden

Affärsmässiga aspekter, förutsättningar, ramverk, villkor och den framtida rollen för elnäten/elnätsverksamheten.

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter

I arbetet ingår att bevaka, analysera och påverka utvecklingen inom ett antal områden som är av mycket central betydelse för elnätsföretag. I huvudsak ingår dessa områden i arbetsuppgifterna:

Intäktsreglering och framtida reglering, investeringsförutsättningar för elnätsföretag, tariffstrukturer, anslutningsavgifter och anslutningsvillkor, kraftsystemet i Sverige, Norden och Europa utifrån ett elnätsperspektiv, utvecklingen av styrmedel på EU-nivå som påverkar elnätsföretagen.

Bidra i samordningen av branschens arbete med nätkoder som berör elnätsföretagen, marknadsaktörernas roller och särskilt utformningen av rollen som "distribution system operator" vilket inkluderar rollen som marknadsfacilitator av elmarknadens processer (leverantörsbyten, kundflyttar, mätning och mätvärdeshantering, avräkning).

Bidra inom området kundorienterad energimarknadsutveckling samt forskning och utveckling inom området. Representera branschen i aktuella forum inom området samt skapa forum för erfarenhetsutbyte för medlemmarna och utveckla dessa.

I arbetet är det väsentligt att följa med i vad som händer på EU-nivå och att påverka politiska beslutsprocesser på plats, t.ex. genom Eurelectric eller Geode.

Tjänsten är en anställning på heltid med placering på vårt kansli i Stockholm och ingår i enheten Energisystem. Resor, även utrikes, ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

Du har en civilingenjör, jurist, ekonom eller annan relevant högskole- eller universitetsutbildning.

För den här tjänsten krävs att du har:

  • Några års erfarenhet av att arbeta med elnätsfrågor på medlemsföretag, regeringskansliet eller myndighet.
  • Erfarenhet av analysarbete samt av att pedagogiskt förmedla information, i tal och skrift.
  • Goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Det är särskilt meriterande att ha arbetat aktivt med intäktsreglering och övriga regler som påverkar elnätsföretagen ur ett affärsmässigt som tekniskt perspektiv. Insikter och kunskaper om elnätsteknik är också meriterande.

Att du i ditt arbete vunnit insikt i politiska processer på nationell eller EU-nivå är också en värdefull merit för vikariatet.

Vi tror du

  • Är självgående och driver dina uppdrag framåt samtidigt som du tycker om och finner motivation i att samverka med andra människor.
  • Har förmågan att skapa förtroende för ditt uppdrag och är duktig på att lyssna in medlemskretsens behov samt drivs av att skapa nytta för våra medlemsföretag.
  • Är pedagogisk och har lätt för att anpassa tekniska budskap efter mottagarens behov, skriva olika typer av texter anpassade efter olika mottagare och hålla föredrag.

Tillträde vikariatet: flexibelt men senast 1 augusti 2018.

Ansökan och frågor

Skicka din ansökan till ansokan@energiforetagen.se senast den 23 mars 2018. Frågor om tjänsten besvaras av enhetschefen Henrik Wingfors, tfn 076-623 63 55 eller per mejl på henrik.wingfors@energiforetagen.se.

Fackliga företrädare

För Unionen Folke Sjöbohm, 08-677 26 97.
För SACO Louise Marcelius, 08-677 28 27.