Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Ansvarig för Energiföretagens arbete med vattenkraft

Huvudinnehåll

Sveriges energibransch befinner sig ett brytningsskede och kunder, företag, politiska beslutsfattare och övrig omvärld har höga förväntningar på att energibranschen ska leverera ”hållbar energi till alla, alltid” som Energiföretagen Sveriges vision lyder. Energiföretagen arbetar därför utifrån en helhetssyn på energisystemet. Vattenkraften har en central plats i det nordeuropeiska kraftsystemet och bidrar med både energi och effekt. Rollen som reglerkraft blir allt viktigare med en ökad andel icke-reglerbar kraft i systemet. Vattenkraftens förutsättningar påverkas av både nationella och internationella styrmedel.

Tjänstens ansvarsområden

Förutsättningar, ramverk och villkor för vattenkraft.

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter

Driva och leda kansliets arbete med vattenkraft. I arbetet ingår omfattande kontakter med medlemskretsen och omvärlden i form av politiker, myndigheter och beslutsfattare. Du förbereder möten med medlemmar i kansliets olika råd och arbetsgrupper, skriver remissvar och andra texter om området. I tjänsten ingår att bevaka, analysera och påverka utvecklingen inom följande områden nationellt som på EU-nivå:

  • • Vattenkraftens roller i energisystemet och kraftsystemet och inom klimat- och miljöområdet• Vattenkraftens tillståndsfrågor, miljöfrågor, sårbarhetsfrågor och omprövningsfrågor
  • Villkoren för svensk vattenkraftproduktion
  • Förutsättningar för befintlig och ny vattenkraft
  • EU-direktiv, bland annat tillämpningen av Ramdirektivet för vatten och vattenförvaltning
  • Dammsäkerhet, förvalta och utveckla riktlinjer för dammsäkerhet (RIDAS) och för flöden
  • Bevaka och verka för forskning och utveckling inom vattenkraftområdet
  • Dammregister (övergripande ansvar)
  • Ansvara för att identifiera politiska möjligheter inom ansvarsområdet och bidra aktivt i att kommunicera dessa i samverkan med andra enheter på kansliet.

Kvalifikationer

Du har troligtvis ingenjörsutbildning på högskolenivå med inriktning mot vattenkraft eller kraftteknik. Du har flera års erfarenhet av att arbeta med vattenkraftsfrågor i ett eller flera medlemsföretag. Du har erfarenhet av politiska beslutsprocesser i Sverige och i EU är starkt meriterande. Du har mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Myndighetserfarenhet är meriterande.

Vi tror du

Drivs av att vilja påverka och förändra med medlemmarnas bästa för ögonen. Du har lätt för att lyssna in företagens behov och kan omvandla dessa till budskap som kan förstås av politiker, myndigheter och andra beslutsfattare. Du är bra på att arbeta i team med olika kompetenser och förstår hur de kan användas för att tillsammans nå bra resultat.
Du inger förtroende i dina kontakter med andra människor och söker lösningar med dem som har andra uppfattningar än du själv.

Ansökan och frågor

Skicka in din ansökan till ansokan@energiforetagen.se senast den 3 april 2018. Frågor om tjänsten besvaras av enhetschefen Henrik Wingfors, telefon 076-623 63 55 eller per mejl på henrik.wingfors@energiforetagen.se

Säkerhetsprövning görs före anställning.

Fackliga företrädare

Unionen Folke Sjöbohm, 08-677 26 97
SACO Louise Marcelius, 08-677 28 27.