Ansvarig för slutkundsmarknad el

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Många förändringsfrågor drivs fram av slutkunderna på elmarknaden som vill sätta upp laddstationer, kunna sälja sin el från sina egna solceller utan krångel och samtidigt ha el mitt i den mörka vintern. Elmarknadens aktörer jobbar hårt med att kunna leverera detta och nu söker vi dig som vill bidra med lösningarna.

Sveriges energibransch befinner sig mitt i en spännande förändringsresa och våra medlemsföretag arbetar varje dag för att nå Energiföretagen Sveriges vision: ”Hållbar energi för alla, alltid”. Många förändringsfrågor drivs fram av slutkunderna på elmarknaden; hushåll, privat och offentlig sektor, som vill ha nya roller och mer frihet att kunna delta på elmarknaden. De vill sätta upp laddstationer, kunna sälja sin el från sina egna solceller utan krångel och samtidigt ha el mitt i den mörka vintern. Elmarknadens aktörer jobbar hårt med att kunna leverera detta och nu söker vi dig som vill bidra med lösningarna.

Tjänstens ansvarsområden 

Frågor kopplade till elmarknadens slutkunder.

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter 

 • Följa och bidra med förslag till utvecklingen av en kundorienterad energimarknad med hänsyn tagen till framväxten av nya roller och tjänster på marknaden samt den politiska ambitionen om en ökad efterfrågeflexibilitet i energisystemet. 
 • Bevaka, analysera och påverka regelverken för slutkundsmarknaden för el (inklusive framtida marknadsmodell och informationshantering mellan aktörer), både nationellt och på EU-nivå. 
 • Bevaka, analysera och påverka hur nya roller som aggregatorer och andra energitjänsteföretag, energigemenskaper m.fl. kan integreras på marknaden samt följa och analysera utvecklingen av nya tjänster på slutkundsmarknaden.  
 • Följa utvecklingen av regelverket för ursprungsgarantier och ursprungsmärkning. 
 • Följa upp efterlevnaden av ramverket på slutkundsmarknaden. 
 • Initiera, utveckla samt bidra i förtroendehöjande aktiviteter för slutkundsmarknaden som exempelvis certifieringen “Schysst elhandel”. 
 • Bedöma behovet av nya och förändrade regler samt branschöverenskommelser, rekommendationer, till exempel Elpriskollen, allmänna avtalsvillkor m.m. 
 • I tjänsten ingår att inom ansvarsområdet arbeta tillsammans med våra medlemsgrupperingar i råd och arbetsgrupper, både nationellt, nordiskt och i branschföreningar på EU-nivå.  

Kvalifikationer  

 • Du har akademisk utbildning inom ekonomi, juridik eller motsvarande. 
 • Minst 5-10 års erfarenhet från och goda kunskaper om energiområdet och slutkundsmarknaden för el hos till exempel medlemsföretag eller myndighet. Att förstå marknadsförutsättningarna för elhandelsföretag är väsentligt för tjänsten. 
 • Du är van att arbeta självständigt utan att tappa fokus på de övergripande målen. Du är van att prioritera trots stora informations- och kunskapsflöden. Du är bra på att väga samman olika uppfattningar i komplicerade processer. 
 • Du kan tala och skriva engelska obehindrat och är bra på att kan tala inför stora och små grupper. Du har lätt för att ta folk och är serviceminded. 
 • Myndighetserfarenhet är meriterande eller att du har goda insikter i hur myndigheterna inom energiområdet arbetar. Erfarenhet av politiska beslutsprocesser i Sverige och i EU är meriterande. I tjänsten ingår resor inom Norden och EU. 

Vi tror att du  

 • Är bra på att arbeta i team med människor med olika kompetenser och förstår hur de kan användas för att tillsammans nå ett bra resultat. Du inger förtroende i dina kontakter med andra människor och söker lösningar även med dem som har andra uppfattningar än du själv.  
 • Har ett intresse att följa politiken inom ansvarsområdet och ser möjligheterna till påverkan.  

Ansökan och frågor 

Skicka din ansökan senast den 10 september till 2021 till: ansokan@energiforetagen.se   
 
Frågor om tjänsten besvaras av enhetschef Henrik Wingfors, tfn 076-623 63 55 eller per mejl på henrik.wingfors@energiforetagen.se 

Fackliga företrädare är för Unionen är Christer Gruber, 08-677 26 61 och för SACO Louise Marcelius, 08-677 28 27. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se