Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Energiföretagen Sverige söker en ansvarig för värme- och kylmarknadsfrågor

Huvudinnehåll

Sveriges energibransch befinner sig ett brytningsskede och kunder, företag, politiska beslutsfattare och övrig omvärld har höga förväntningar på att energibranschen ska leverera ”hållbar energi till alla, alltid” som Energiföretagen Sveriges vision lyder. Energiföretagen Sverige har nära 400 medlemmar som levererar energi varje sekund, året runt, till alla hushåll och företag.

Aktörerna på värme- och kylmarknaden möter en snabb teknikutveckling och starka önskemål från kunder på individualisering, digitalisering och hållbarhet. Energiföretagen Sveriges medlemmar är angelägna om att få konkurrera på lika villkor med alternativen samtidigt som de vill kunna utveckla sina tjänster i den cirkulära ekonomin. Energiföretagen arbetar utifrån en helhetssyn på energisystemet.

Vi söker dig som vill arbeta med fjärrvärme- och fjärrkylafrågor sedda ur ett brett marknadsperspektiv. För att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft, skapa förtroende för branschen och bli Sveriges bästa branschorganisation söker vi dig som samtidigt kan hantera detaljer som helhetssyn på energisystemet. Du tycker om förändringar och ser möjligheter i vardagen. Du ansvarar för utformning, ramvillkor, förutsättningar samt förändrings- och utvecklingsarbete inom värme- och kylmarknaden.

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter

Bevaka och påverka utvecklingen regelverk för en väl fungerande värme- och kylmarknad.  I arbetet ingår att analysera och bedöma förändringarna på hela värme- och kylmarknaden.

Bidra med att identifiera åtgärder som stärker utvecklingen av en kundorienterad energimarknad som till exempel frivilliga överenskommelser med kundorganisationer och andra åtgärder som bidrar till ökat förtroende.

Bevaka kundbehov, kundstrategier och trender för att utveckla marknaden tillsammans med medlemmarna i branschen.

Bedöma behovet av nya och förändrade regler samt branschöverenskommelser, rekommendationer m.m.

Verka för en fortsatt oreglerad prissättning av fjärrvärme och fjärrkyla genom bland annat utveckling och förvaltning av Prisdialogen.

Verka för och bevaka forskning och utveckling samt innovation som främjar marknadsutvecklingen för medlemmarna.

Ansvara för att identifiera politiska möjligheter inom ansvarsområdet och bidra aktivt i att kommunicera dessa i samverkan med andra enheter på kansliet.

Arbeta med området på ett sätt så att föreningens långsiktiga mål nås.

Vissa arbetsuppgifter innebär internationella kontakter, t.ex. EU-nivån, och resor i Norden eller i EU förekommer.

Kvalifikationer

Du har en examen som marknadsekonom, företagsekonom eller civilingenjör med energiinriktning.

För den här tjänsten krävs att du har:

  • Du har gedigen erfarenhet av att utveckla marknadsförutsättningar för fjärrvärme och fjärrkyla, både från ett leverantörs- som ett kundperspektiv och god kännedom om forskning inom området.
  • Du har dokumenterad erfarenhet av att analysera samt sammanfatta muntligt och skriftligt komplexa kunskapsmassor för olika typer av målgrupper och sammanhang.
  • Dina språkkunskaper i svenska och engelska är mycket goda.

Det är särskilt meriterande att ha arbetat med marknadsfrågor strategiskt. Erfarenhet och mycket god kunskap om modern teknik och digitalisering och de möjligheter detta kan ge för branschen samt statistikarbete är också meriterande.

Att i sitt arbete vunnit insikt i politiska processer på nationell eller EU-nivå är också en värdefull merit för arbetet.

Vi tror du

Är självständig och drivande samtidigt som du tycker om och finner motivation i att samverka med andra människor och förstår värdet av samarbete både inom kansliet och med andra aktörer utanför kansliet för att öka effekterna av våra insatser.

Har förmågan att skapa förtroende för ditt uppdrag och är duktig på att lyssna in medlemskretsens behov samt drivs av att skapa nytta för våra medlemsföretag.

Är pedagogisk och har lätt för att anpassa budskap efter mottagarens behov, skriva olika typer av texter anpassade efter olika mottagare och hålla föredrag.

Motiveras av att ständigt att utveckla dig själva och vår förening genom att vara nyfiken och söka nya vägar. Är beredda att ompröva metoder och uppfattningar och bidrar gärna till andras utveckling.

Övrigt

Tjänsten är på heltid med placering på vårt kansli i Stockholm.

Det förekommer resor i tjänsten i vissa fall även utrikesresor och vissa aktiviteter genomförs kvällstid.

Ansökan och frågor

Din ansökan vill vi ha via e-post till ansokan@energiforetagen.se senast den 30 augusti.

Frågor om tjänsten besvaras av enhetschefen Henrik Wingfors, telefon 076-623 63 55 eller per e-post på henrik.wingfors@energiforetagen.se.

Fackliga företrädare är för Unionen Folke Sjöbohm, 08-677 26 97 och för SACO Patrik Holmström, 08-677 27 06.