Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Expert med ansvar för Energiföretagens arbete med statistik

Huvudinnehåll

Sveriges energibransch befinner sig ett brytningsskede och kunder, företag, politiska beslutsfattare och övrig omvärld har höga förväntningar på att energibranschen ska leverera ”hållbar energi till alla, alltid” som Energiföretagen Sveriges vision lyder. Energiföretagen arbetar därför utifrån en helhetssyn på energisystemet. Energiföretagen Sverige har samlad kunskap om el, fjärrvärme och fjärrkyla som vi gärna delar med oss av. Aktuell statistik om produktion, priser och annat är bland de mest besökta på vår webbplats.

Tjänstens ansvarsområden

Hålla samman och utveckla kansliets arbete med statistik inom el- och fjärrvärme.

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter
Energiföretagen Sveriges arbete med statistik ligger till grund för bland annat en del remissvar och rapporter. Varje vecka publiceras Kraftläget och elmarknadsstatistik och årligen publiceras fjärrvärmens prisstatistik för att bara nämna några av våra tjänster.

I tjänsten ingår att

  • Ta fram årsplan och budget för all statistikinsamling
  • Utveckla statistikinsamlingen
  • Producera statistik och bidra med analyser, sammanställningar och presentationer av denna statistik inom elproduktion, elnät, elmarknad, fjärrvärme och fjärrkyla, i samarbete med sakområdesansvariga, till exempel tidsserier, årsstatistik, avbrotts- och skadestatistik, miljöstatistik m m i syfte att identifiera politiska möjligheter inom olika sakområden.
  • Arbeta med området på ett sätt så att föreningens långsiktiga mål nås.
  • Upphandla statistiktjänster och ansvara för kontakter med leverantörer av programvara, system, utveckling av system, innehåll, verktyg, påminnelse- och kvalitetssäkringshjälp mm.
  • Säkerställa att aktuella och relevanta faktabaser med statistiskt underlag finns inom Energiföretagens verksamhetsområden.
  • Övergripande ansvar för att inrapporteringssystem fungerar.
  • Utveckla statistikinsamlingsverktyg och- system.

Energiföretagen Sverige utför också en del tjänster åt Statens Energimyndighet i dess roll som sammanhållande av den offentliga energistatistiken. I tjänsten förekommer resor inom och utom landet.

Kvalifikationer
Du bör ha några års erfarenhet av energistatistik hos energiföretag eller myndighet. Du bör ha övergripande kännedom om energibranschens uppbyggnad och huvudsakliga utmaningar både inom el som fjärrvärme.

Du har flera års erfarenhet av att arbeta med databasapplikationer, systemadministration och Excelmakron.Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med driften av stamnätet, kunskap om kraftsystemet och elmarknadens funktionssätt.
Du kan tala och skriva på engelska.

Vi tror du
Är självgående och driver dina uppdrag framåt samtidigt som du tycker om och finner motivation i att samverka med andra människor och kan se hur vår statistik kan komma till användning i andra handläggares ansvarsområden.
Är pedagogisk och har lätt för att anpassa statistikbudskap efter mottagarens behov, skriva olika typer av texter anpassade efter olika mottagare och ibland är beredd att hålla föredrag.
Är kreativ vad gäller nya sätt att presentera och kommunicera statistik till branschen, beslutsfattare och andra intressenter.

Ansökan och frågor
Din ansökan vill vi ha via e-post till ansokan@energiforetagen.se senast fredagen den 9 mars 2018. Frågor om tjänsten besvaras av enhetschefen Henrik Wingfors, tfn 076-623 63 55 eller per mejl på henrik.wingfors@energiforetagen.se

Fackliga företrädare är för Unionen Folke Sjöbohm, 08-677 26 97och för SACO Louise Marcelius, 08-677 28 27.