Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Expert med ansvar för kärnkraft och ny förnybar elproduktion

Huvudinnehåll

Energilandskapet i Sverige förändras och med det de förväntningar kunder, företag, politiska beslutsfattare och övrig omvärld har. Allt fler behöver använda energi för allt fler saker och många vill producera själva. Samtidigt ska ny förnybar elproduktion balanseras mot det existerande systemet för en säker energitillgång för alla. Samtidigt måste hela samhällets klimat- och miljöpåverkan minska.

Att få ihop de här ekvationerna kräver mer samarbete och nya långsiktigt hållbara lösningar.

Energiföretagen Sverige vill utveckla ett i alla delar hållbart energisystem där vi tillsammans möter utmaningar som klimathot och urbanisering, och drar nytta av en ökad digitalisering. Vår vision är att skapa ett samhälle med hållbar energi för alla, alltid, och vi behöver nu komplettera vårt kansli med en expert med ansvar för kärnkraft och ny förnybar elproduktion. Vi söker dig som:

  • Vill ha ett utvecklande och omväxlande arbete som är meningsfullt
  • Vill arbeta i och för en framtidsbransch

Vad är på gång inom området kärnkraft och ny förnybar elproduktion?

Den nyligen presenterade energiöverenskommelsen lägger förutsättningarna nationellt för de olika kraftslagen för lång tid framåt – samtidigt är regleringstakten inom EU fortsatt hög, i synnerhet på marknadssidan. Förändringarna i elproduktionens sammansättning bidrar till ett alltmer mer komplext kraftsystem. Sammantaget påverkar bland annat dessa faktorer starkt förutsättningarna för både den svenska kärnkraften och för ny förnybar elproduktion.

Tjänstens ansvarsområden

Förutsättningar, ramverk och villkor för kärnkraft och ny förnybar elproduktion (framför allt vind- och solenergi).

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter

I arbetet ingår att bevaka utvecklingen samt analysera konsekvenser och påverka styrmedel som rör marknadsförutsättningarna för kärnkraft och förnybar produktion (särskilt vind- och solenergi), både nationellt och på EU-nivå samt deras olika roller i kraftsystemet.  Energiföretagen vill vara en konstruktiv samarbets- och samtalspart, så i arbetet ingår även att ta fram förslag till hur regelverk etc. kan utvecklas för att möjliggöra ett hållbart, robust och samtidigt flexibelt energisystem i framtiden.

Du ska också analysera konsekvenser för dagens och framtidens kraftsystem av ökande andel ej planerbar elproduktion och förutsättningarna för samverkan med andra produktionsslag samt effekter på elnätet.

Eftersom även andra personer på kansliet arbetar med förnybar energi i övrigt (t.ex. vattenkraft, biokraftvärme, generella styrmedel för förnybart osv), kommer merparten av arbetstiden att ägnas åt kärnkraftens frågor.

Tekniska och ekonomiska förutsättningar för ny förnybar elproduktion (vind- och solenergi).

Frågor om finansiering av kärnavfallsfondens verksamhet. Kärnkraftens miljö- och säkerhetsfrågor. Samverkan med kärnkraftsexpertisen vad gäller kärntekniska frågor hos våra medlemsföretag.

Sekreterare i SAFO – Swedish Atomic Forum.

Bevakning av forskning och utveckling inom området kärnkraft och ny förnybar elproduktion.

Kvalifikationer

Akademisk utbildning som ingenjör, ekonom eller annan relevant akademisk utbildning.

Fem-tio års erfarenhet från och goda kunskaper om energiområdet och då särskilt förutsättningarna för kärnkraften. Du har kunskap om kraftsystemet ur ett producentperspektiv.

Erfarenhet och kunskap om förnybar elproduktion, särskilt vind- och solenergi.

Stor erfarenhet av samt god förmåga att analysera konsekvenserna av politiska beslut och styrmedel och samt pedagogisk skicklighet att förmedla information och kunskap, i tal och skrift.

Stor erfarenhet från och goda kunskaper om det svenska och nordiska kraftsystemet.

Goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Insikt i politiska processer på nationell eller EU-nivå från tidigare tjänst är en värdefull merit för arbetet.

Vi tror du

Är självgående och driver dina uppdrag framåt samtidigt som du tycker om och finner motivation i att samverka med andra människor.

Har förmågan att skapa förtroende för ditt uppdrag och är duktig på att lyssna in medlemskretsens behov samt drivs av att skapa nytta för våra medlemsföretag.

Är pedagogisk och har lätt för att anpassa tekniska budskap, skriva olika typer av texter anpassade efter olika mottagare och hålla föredrag.

Energiföretagen Sveriges värdeord är kunskap, samverkan och drivkraft och vi hoppas att även du drivs av och vill arbeta utifrån dessa ledord.

Tillträde med mera

Tjänsten är en heltidstjänst med placering på kansliet i Stockholm. Tillträde före sommaren om möjligt.

Ansökan och frågor

Välkommen med din ansökan via e-post till [email protected] senast den 28 februari 2017. Frågor om tjänsten besvaras av enhetschefen Henrik Wingfors, tfn 076-623 63 55 eller per mejl på [email protected] .

Fackliga företrädare är för Unionen Folke Sjöbohm, 08-677 26 97 och för SACO Patrik Holmström, 08-677 27 06.