Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Energiföretagen Sverige söker branscherfaren projektledare

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vår verksamhet utvecklas i samverkan med medlemmarna och omvärlden. Vår vision är att skapa ett samhälle med hållbar energi för alla, alltid, och vi behöver nu komplettera vårt kansli med en branscherfaren projektledare som ska ansvara för att utveckla och förvalta vår ESA-portfölj.

Tjänstens ansvarsområde
Som projektledare kommer du ansvara för att utveckla och förvalta vår ESA-portfölj - vilket bland annat omfattar framtagning och utveckling av nya kurser och koncept. Det kan röra sig om både lärarledda kurser och e-learning. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med våra EBR-handläggare och representanter från våra olika medlemsföretag.

Du som projektledare har huvudansvaret för olika aktiviteter och ska bland annat säkerställa att de genomförs på ett ekonomiskt lönsamt sätt utifrån tilldelade ramar.

Du svarar även för förvaltning, utveckling, revidering av tilldelade aktiviteter.

I rollen ingår även att leda och delta i olika arbetsgrupper och i olika sammanhang företräda Energiföretagen Sverige externt.

Som person är du initiativrik, självständig och ansvarsfull. Du har intresse för att samarbeta med olika parter och arbetar engagerat för att genomföra dina uppgifter. Att du är strukturerad och analytiskt i ditt arbetssätt och har förmåga att överblicka helheten i dina projekt ser vi som avgörande för att lyckas.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt kansli i Stockholm och ingår i enheten Kompetenscentrum.

Det förekommer resor i tjänsten, i vissa fall utrikesresor och vissa aktiviteter genomförs kvällstid.

Kvalifikationer
•    Du har relevant högskoleutbildning
•    Minst 2 års erfarenhet av att leda projekt
•    Minst 3 års erfarenhet från branschen
•    Goda kunskaper i språkkunskaper i tal och skrift
•    Goda kunskaper i Office

Ansökan och frågor
Din ansökan vill vi ha via e-post till ansokan@energiforetagen.se senast den 1 oktober.

Frågor om tjänsten besvaras av enhetschefen Kristian Öhrn, tfn 08- 677 26 48 eller per mejl på kristian.ohrn@energiforetagen.se

Fackliga företrädare är för Unionen Folke Sjöbohm, 08-677 26 97 och för SACO Louise Marcelius, 08-677 27 06.

ESA - elsäkerhetsanvisningar som omfattar alla typer av elektriska anläggningar. Genom att arbeta efter ESA följer elbranschen arbetsmiljölagen och branschens gemensamma tolkning av Svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar, SS-EN 50110.

Om Energiföretagen Sverige

Energiföretagen Sverige samlar företag som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar energi. Våra medlemmar levererar energi varje sekund, året runt, till hushåll, stora och små företag och samhälle.

Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gör vi i samverkan med vår omgivning eftersom vi är övertygade om att såväl medlemmarnas, som samhällets visioner, förverkligas bättre med gemensamma krafter.

Vi bidrar i samhällsbygget med vår kunskap för att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara energisystem. Vi ger Sverige drivkraft. Idag och i framtiden.