Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Regionchef till Energiföretagen Sverige

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige är branschorganisationen för energibranschen som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vår vision är att skapa ett samhälle med hållbar energi för alla, alltid. Nu söker vi en regionchef för en av våra fyra regioner, region Mitt, som omfattar mellersta Sverige

Tjänstens ansvarsområde

Din huvudsakliga uppgift är att vara sammanhållande för den regionala verksamheten i region Mitt som geografiskt omfattar tio län i Mellansverige med totalt 140 medlemsföretag. Du ska arbeta för att alla våra medlemsföretag ska känna sig varmt välkomna i det regionala arbetet och i föreningens verksamhet samt uppleva att det finns ett stort värde i att vara medlem i Energiföretagen Sverige.

Som ansvarig för en av våra fyra regioner kommer du att utgöra den huvudsakliga kontakten med föreningen för våra medlemsföretag i regionen. I detta ingår att upprätthålla medlemsdialogen på ett sådant sätt att föreningens verksamhet kan utvecklas i linje med medlemmarnas behov och önskemål. Du ansvarar för att kunskapen förs vidare internt inom Energiföretagen och att återföring sker till medlemsföretagen.

I regionen företräder du Energiföretagen Sverige genom att förmedla och sprida föreningens ståndpunkter samt bistår i regionalt påverkansarbete och regional opinionsbildning.

I Energiföretagen Sverige utvecklas det regionala arbetet och arbetsformerna av regionchefen och den regionala styrgruppen utifrån vad medlemsföretagen efterfrågar och du kommer att ha en viktig roll att fylla i medlemsråd, arbetsgrupper och olika typer av nätverk. Du har också en sammanhållande roll för Energiföretagens arbete med elsamverkan vid storstörningar i regionen.

I ditt uppdrag ingår även att bidra till att utveckla Energiföretagen Sverige och dess verksamhet i nära samverkan med medlemmar och kollegor. Detta innefattar exempelvis medlemsdialogen, mötes- och arbetsformer samt medlemserbjudandet.

Du är knuten till enheten Medlemskommunikation och juridik och arbetar bl.a. i ett team med övriga regionchefer.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på regionkontoret Mitt som är samlokaliserat med vårt kansli i Stockholm, men hela regionen utgör ditt arbetsfält.

Kvalifikationer

Du har eftergymnasial utbildning och körkort.

Du har erfarenhet från energibranschen.

Du behärskar svenska språket i tal och skrift samt har vana av Officepaketet.

Vi tror att du

  • har lätt att utveckla och bibehålla relationer på alla nivåer med medlemmar, intressenter och inom kansliet och finner motivation i att samverka med andra människor
  • är en kommunikativ person och har förmåga att skapa förtroende och påverka samt signalerar lyhördhet och integritet
  • är generalist och kan se helheten, men också kan beakta viktiga detaljer eller delfrågor
  • har erfarenhet och intresse av att framträda och presentera information och kommunicera i olika sammanhang
  • är självgående, ansvarstagande och driver dina uppdrag framåt på ett strukturerat sätt
  • är genuint intresserad av branschens frågor och utmaningar
  • har möjlighet att resa en del – mestadels inom regionen

Ansökan och frågor

Din ansökan vill vi ha via e-post till ansokan@energiforetagen.se senast den 31 maj 2017.

Frågor om tjänsten besvaras av enhetschefen Karima Björk, telefon 08-677 27 38 eller per e-mail karima.bjork@energiforetagen.se

Fackliga företrädare är för Unionen Annette Sjöström 08-677 27 12 och för SACO Patrik Holmström, 08-677 27 06.