Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Sakkunnig projektledare med inriktning elnät/EBR

Huvudinnehåll

Energilandskapet i Sverige förändras och med det de förväntningar kunder, företag, politiska beslutsfattare och övrig omvärld har. Allt fler behöver använda energi för allt fler saker och många vill producera själva. Samtidigt ska ny förnybar elproduktion balanseras mot det existerande systemet för en säker energitillgång för alla. Samtidigt måste hela samhällets klimat- och miljöpåverkan minska Att få ihop de här ekvationerna kräver mer samarbete och nya långsiktigt hållbara lösningar.

Energiföretagen Sverige vill utveckla ett i alla delar hållbart energisystem där vi tillsammans möter utmaningar som klimathot och urbanisering, och drar nytta av en ökad digitalisering. Vår vision är att skapa ett samhälle med hållbar energi för alla, alltid, och vi behöver nu komplettera vårt kansli med en sakkunnig projektledare med inriktning elnät/EBR.

Vi söker dig som

 • Vill ha ett utvecklande och omväxlande arbete som är meningsfullt
 • Vill arbeta i och för en framtidsbransch

Tjänstens ansvarsområde

 • Du kommer att utveckla och underhålla EBR-portföljen, vilket omfattar bevakning av befintlig teknik, miljö och arbetsmiljö, omvärldsbevakning av nya metoder, teknik och forskning.
 • Du är lyhörd och fångar upp medlemmarnas behov för att ta in det i den egna organisationen. Energiföretagen Sverige är en branschorganisation med helhetssyn på energisystemet och din roll kan komma att omfatta att hitta synergier mellan el- och fjärrvärmeområdet.
 • Som projektledare driver och samordnar du arbetet med att underhålla och utveckla EBR.
 • Du driver självständigt projekt som leder till att EBR-material omsätts till anvisningar, förlagsprodukter, kurser och konferenser.
 • Du medverkar som lärare på relaterade utbildningar och föreläser på våra seminarier och konferenser
 • Att svara på våra medlemmars frågor inom området är en del av ditt dagliga arbete. I rollen ingår även att arbeta fram förslag på remissvar.

Eftersom vi är en medlemsorganisation sker arbetet oftast i samverkan med medarbetare från medlemsföretagen och en stor del av arbetet bedrivs inom arbetsgrupper med representanter från medlemsföretagen. Här är du projektledare och sekreterare som både leder och dokumenterar det arbete som bedrivs.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt kansli i Stockholm och ingår i enheten Kompetenscentrum. Det förekommer resor i tjänsten, i vissa fall utrikesresor och vissa aktiviteter genomförs kvällstid.

Kvalifikationer

 • Du har högskoleexamen, helst från elkraftteknisk linje eller KY-examen eller motsvarande med elkraft-/energiinriktning.
 • Goda språkkunskaper i svenska och engelska. Du har lätt för att uttrycka dig såväl i tal som skrift.
 • Vi ser gärna att du har gedigen erfarenhet från arbete på ett elnätsföretag, du har kännedom om branschen samt den teknik, de standarder, lagar och regelverk som gäller.
 • Du är van att arbeta i projektform och agera projektledare och du har tidigare erfarenhet av att arbeta med EBR och vet hur systemet tillämpas.

Du är

 • Självgående och driver dina uppdrag framåt samtidigt som du tycker om och finner motivation i att samverka med andra människor.  Du knyter lätt kontakter med kollegor och med våra medlemmar.
 • Resultatorienterad och drivs av att skapa nytta för våra medlemsföretag och månar om att sätta dig in i medlemsföretagens villkor och förutsättningar.
 • Pedagogisk och har lätt för att skriva olika typer av texter anpassade efter olika mottagare samt att tala på föredrag och seminarier.

Ansökan och frågor

Din ansökan vill vi ha via e-post till [email protected] senast den 28 februari. Frågor om tjänsten besvaras av enhetschefen Kristian Öhrn, tfn 08- 677 26 48 eller per mejl på [email protected] Fackliga företrädare är för Unionen Folke Sjöbohm, 08-677 26  97 och för SACO Patrik Holmström, 08-677 27 06.