Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Vd-kalender

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Huvudinnehåll

Under slutet av 2016 och början av 2017 reser Energiföretagen Sveriges vd, Pernilla Winnhed, landet runt för att berätta om den nya branschföreningen och diskutera dess roll och uppdrag. Det sker vid möten med medlemmar, politiker, myndigheter, andra organisationer och företag. Pernilla Winnhed medverkar även i många aktiviteter relevanta för branschen.

Här kan du se vilka möten och aktiviteter som är inplanerade under 2017.

Januari

18/1 Medverkar vid seminarium, arrangerat av Energiforsk i samarbete med IEA, där den senaste marknadsprognosen för förnybar energi, Medium Term Market Report on Renewable Energy, presenteras.

18/1 Medverkar i Energiföretagen Sveriges och 2030-sekretariatets seminarium "Fossilfria transporter – hur går vi från snack till verkstad?"

20/1 Tar emot Kristian Ruby, Eurelectrics nya generalsekreterare

23/1 Elens dag

24/1 Medlemsdialog i Borlänge med vd:ar från regionen, förmiddag.
Studiebesök på Stora Enso, samtal med industriföreträdare, eftermiddag.

25/1 Inledningstalar på Distributionsdagarna, Stockholm
Deltar i konferensen Strategitorget Energi

31/1 Medlemsdialog i Lund med vd:ar från regionen, eftermiddag.
Möte med lokala intressenter i Växjö, kväll.

Februari

1/2 Medlemsdialog i Växjö med vd:ar från regionen, förmiddag

1/2 Medlemsdialog i Ålem med vd:ar från regionen, eftermiddag

7/2 Medlemsdialog i Luleå med vd:ar från regionen, förmiddag.
Studiebesök på kraftvärmeverket Lulekraft AB, samägt av SSAB och Luleå Energi, eftermiddag.

9/2 Energiföretagen Sveriges vintermingel

15/2 Träff med riksdagsledamöter i samarbete med Avfall Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten

16/2 Medlemsdialog i Kristianstad med vd:ar från regionen

23/2 Medlemsdialog i Jönköping med vd:ar från regionen

Mars

6/3 Möte med GD för Skogsstyrelsen (uppskjutet, roligen april)

7/3 Medlemsdialog i Vallberga med vd:ar från regionen

13-14/3 Energi 2017, med bland annat Energiföretagen Sveriges föreningsstämma

27/3 Medlemsdialog i Gävle med vd:ar från regionen

Kontakta mig om du vill veta mer

Annika Johannesson

Kommunikationsansvarig
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 07
E-post: annika.johannesson@energiforetagen.se