Bokningsvillkor (utkast KC)

Här hittar du Energiföretagen Sverige - Swedenergy – AB:s (nedan Energiföretagen) allmänna villkor och integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver behandling av personuppgifter. Energiföretagen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor.

Anmälan

Du är välkommen att anmäla dig via Energiföretagens hemsida. Din anmälan är bindande inom ramen för våra bokningsvillkor, men kan överlåtas till annan person inom samma företag.

Vid beställning av webbkurs får du en bokningsbekräftelse med länk till kursen, efter att vi har mottagit din anmälan. Kursen finns tillgänglig i ett till tre år efter beställning, beroende på webbkurs

Bekräftelse – kallelse

Du får en bokningsbekräftelse efter att Energiföretagen mottagit din anmälan. En kallelse med information sänds ut en till två veckor innan start via e-post


Pris

Samtliga priser är angivna exklusive moms. Energiföretagen förbehåller sig rätten att vid behov justera priserna.


Utbildning och konferens

I avgiften inkluderas deltagande, dokumentation i fysisk eller digital form, lunch och för-/eftermiddagsfika. Vissa avvikelser kan förekomma. Kostnad tillkommer för eventuell logi.


Webbinarium

I avgiften inkluderas deltagande och dokumentation i digital form. Deltagandet är personligt.


Webbkurs

Avgiften avser tillgång till kursen, prov och intyg samt i förekommande fall tillgång till ESA Q under intygets giltighetstid.


Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura med 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta (referensränta + 8%).


Fakturering

Avgiften faktureras efter genomförd utbildning och konferens. Vid webbkurs faktureras avgiften i slutet av beställningsmånaden.


Avbokning/ombokning

Avbokning från en utbildning eller konferens kan endast ske via e-post till utbildning@energiforetagen.se

Avbokning från en webbkurs får endast ske innan webbkursen påbörjas.


Vid avbokning /ombokning till annat datum

  • mer än 30 dagar före start debiteras ingen deltagaravgift
  • Vid senare avbokning debiteras 100% av deltagaravgiften

Du kan kostnadsfritt överlåta din plats till annan person inom samma företag fram till en vecka innan start.

Har du via Energiföretagen erhållit en kod/länk där du bokar din logi, ansvarar du själv för eventuell avbokning av ditt hotellrum enligt de avbokningsvillkor som tillhandahålls av hotellet. Vi vill göra dig uppmärksam på att Energiföretagen ej står för eventuella avbokningsavgifter.

Har du blivit sjuk och kan styrka detta med ett läkarintyg återbetalas avgiften (gäller ej webbkurs).


Matpreferenser

Matpreferenser ska alltid föranmälas.

De konferensanläggningar vi använder har olika villkor gällande matpreferenser men de flesta hänvisar till Livsmedelsverkets allergilista.

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/allergener

Om anläggningen tar ut en extra avgift för den mat du önskat, kommer detta att vidarefaktureras till dig.

Avgift tas även ut om du inte föranmält dina matpreferenser.


Fotografering/filmning

I syfte att dokumentera och kommunicera konferensen/utbildningen, förekommer det att vi fotograferar eller filmar eventet. Det innebär att deltagare kan förekomma på bilderna även om fokus är på arrangemanget i stort.

Inställd utbildning/konferens

Energiföretagen förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga utbildning och konferens i de fall deltagarantalet är för lågt samt om en lärare/föreläsare akut insjuknar och inte kan ersättas

Energiföretagen svarar inte, för hos deltagaren, uppkomna kostnader, till exempel resor och logi vid inställande av utbildning/konferens och tillämpar i övrigt köplagen.

Force majeure

Energiföretagen ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighetsåtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, krig eller annat som står utanför vår kontroll.

Tekniska förutsättningar

Energiföretagen ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av webbkurs, webbinarium samt övriga digitala evenemang som beror på deltagarens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang.

Nöjd-kund-åtagande

Energiföretagens ambition är att du som deltagare ska vara nöjd med innehållet och genomförandet av den utbildning/konferens som du deltagit i. Skulle du vara missnöjd eller har klagomål uppmanar vi dig att omgående kontakta oss på utbildning@energiforetagen.se så att vi kan hantera ärendet.

Personuppgifter

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För att kunna hantera din bokning kommer du att behöva ge Energiföretagen ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i enlighet med Energiföretagens integritetspolicy.

Du kan ta del av policyn i sin helhet via nedanstående länk.

Energiföretagens integritetspolicy

Om du önskar mer information eller har frågor, vänligen ta kontakt med projektkoordinator för respektive utbildning.