Bio-CCS i praktiken - hur gör vi?

Webbinarium: Bio-CCS i praktiken - hur gör vi?


Datum och tid: Fredagen den 23 oktober, kl 09.30-11.00


Klicka här för att visa sändningen i ett större fönster
Observera att om du väljer att öppna upp sändningen i ett nytt fönster kan det uppstå "eko". Det beror på att du har sändningen öppen i två webbläsarfönster. Stäng då ner det webbläsarfönster du inte använder så är problemet åtgärdat.

 

Dagens klimatpolitisk räcker inte. För att nå klimatmålen om inga nettoutsläpp till år 2045, och negativa utsläpp därefter måste ytterligare åtgärder till. Insatser för negativa utsläpp har lyfts fram av politiken och i statsbudgeten för 2021 presenterades åtgärder för infångning och lagring av koldioxid från förnybara källor, så kallad bio-CCS.

Vad innebär detta i praktiken? Kan Sverige skapa negativa utsläpp? Vilka gör detta? Vilka styrmedel och beslut krävs? Hur stora kan utsläppsminskningarna bli och hur sker avvägningen gentemot andra klimatåtgärder?

Detta och fler frågor är föremålet för ett kunskapsseminarium om negativa utsläpp och bio-CCS den 23 oktober. Företrädare för energibranschen, skogsindustrin och politiken berättar om vad man vill göra och hur, med målet att Sverige skall utveckla storskalig infångning och lagring av koldioxid.

Program

Introduktion:
Vad innebär negativa utsläpp?
Varför vill politiken se negativa utsläpp?
Rickard Nordin, Centerpartiet
Vilka beslut krävs för negativa utsläpp?
Anna Regnstand, Energiföretagen
Hur fångar vi koldioxid i praktiken?
Ulrika Jardfelt, Vattenfall
Fabian Lehvin, Stockholm Exergi
Förnybar koldioxid från skogen blir negativ
Conny Johansson, Stora-Enso
Avslutande diskussion, slutsatser