Energilunch 14 mars – tema innovationer

Publicerat av: Mattias Jönsson

Seminariet direktsänds och startar på utsatt tid. Du kan dessutom titta på sändningen i efterhand. Kom ihåg att du kan behöva uppdatera sidan (refresh) för att starta sändningen.

För att kunna skapa en hållbar framtid behövs innovationer som påverkar samhället på många sätt. Energi är en viktig resurs i detta som vi fokuserar på under en Energilunch den 14 mars hos Energiföretagen Sverige mellan kl 11:30 och 13:00.

Program med ungefärliga tider

11:30
Moderator Markus Wråke, vd för Energiforsk, öppnar med en utblick över innovationsklimatet och aktuellt från forskningsområdet. Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning.

11:45
Thomas Sundén, vd på Sustainable Innovation, berättar om att skala upp, sprida och kommersialisera innovationer av vikt för samhällsbyggnad och exemplifierar med innovationer från energiområdet. Sustainable Innovation driver utvecklingsprojekt för ett energi- och resurseffektivt samhälle.

12:00
Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftteknik på KTH, talar om utvecklingen bland annat integrering av förnybara energislag, elfordon och lagring av energi. Lina Bertling Tjernberg har ingått i Regeringens nationella samordningsråd för smarta elnät och förestår Energiplattformen vid KTH.

12:15
Björn Berg, vd på Ngenic, tar upp energilösningar som bygger på flexibilitet utifrån ett helhetsperspektiv med betydelse för el, värme och elnät. Ngenic som startades av Björn Berg utvecklar produkter för användning i det smarta hemmet.

12:30
Avslutande panel med frågan till alla hur det står till med innovationsklimatet i Sverige, hur vi ligger till i världsrankningen. Vad krävs av politiker och beslutsfattare, och/eller näringsliv för att få fart på innovationskraften i den svenska energibranschen?

Teknisk hjälp och information

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Mattias Jönsson

Mattias Jönsson

Ansvarig webb och mediateknik
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 71
E-post: mattias.jonsson@energiforetagen.se