Hur mycket el behöver Sverige år 2045?

Sändes: Måndagen den 16 april, kl 13.00-15.00

Sverige genomgår en omfattande elektrifiering där drivkraften är omställningen av dagens fossila processer, med sikte på att nå nationella och internationella klimatmål.

Inom ramen för Färdplan El genomförde Energiföretagen 2019 en scenarioanalys som visade att elanvändningen år 2045 skulle kunna uppgå till 190 TWh, en ökning med drygt 35 % jämfört med dagens ca 140 TWh.

Sedan dess har mycket hänt. Nya projekt och ambitioner att elektrifiera presenteras ständigt vilket gör att resultatet från 2019 redan är utdaterat. På uppdrag av Energiföretagen har därför Energiforsk och Profu genomfört en uppdatering av den tidigare scenarioanalysen.

Se det kostnadsfria webbinariet här (öppnas upp i ett nytt fönster)

Ta del av rapporten i sin helhet. (pdf, öppnas upp i ett nytt fönster)

Vattenfall’s CEO Anna Borg at the White House Leaders Summit on Climate (YouTube)