Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Lansering Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle

Huvudinnehåll

Den 16 januari presenterade Energiföretagen Sverige i samarbete med Fossilfritt Sverige vår Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle. Här kan du ta del av rapporten.