Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Huvudinnehåll

Den 24 oktober presenterade Energimarknadsinspektionen (Ei) rapporten: "Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023". Den 10 januari gick remisstiden ut och vid ett förmiddagsseminarium den 17 januari fördjupar vi oss kring vilka konkreta konsekvenser förslaget får för investeringar i elnäten, energiomställningen och kunderna. Bland annat deltar statssekreterare Emil Högberg och ger regeringens syn på Ei:s förslag.

Del 1: inledning, Mikael Runsten, Staffan Jansson (OBS sändningen bryts på slutet på grund av tekniska problem)

Del 2: Alf Larsen, Lena Thörn, David Bjurhall, Marianne Sernevi, Anna Carlén, Andreas Hagnell (OBS ljudproblem från början till 5:45 in i sändningen)

Del 3: Mikael Runsten, Carl Johan af Petersens/Erik Lagerlöf, Ronald Liljegren, Tony Rosten/Therése Hindman Persson, Emil Högberg

Seminariet inleds med en beskrivning av Ei:s förslag, därefter får vi både elnätsföretags, kunders och oberoende experters perspektiv på effekterna av förslaget. Även Ei och regeringsföreträdare finns på plats för att kommentera förslaget.

Program 17 januari

Moderator: Anja Alemdar, Energiföretagen Sverige

Kl 9:00 Välkommen
Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

Presentation av Ei:s förslag
Mikael Runsten, ekonomie doktor. Medgrundare, Bild & Runsten

Konsekvenser för investeringar, energiomställningen och kunderna
Staffan Jansson, ordförande (S) för Mälarenergi och kommunalråd Västerås stad
Alf Larsen, strateg och affärsutvecklare, E.ON Elnät
Lena Thörn, ekonomichef Kristinehamns Energi
Marianne Sernevi, vd Skånska Energi
Anna Carlén, vd Konsumenternas Energimarknadsbyrå
Andreas Hagnell, energiansvarig Sveriges Kommuner och Landsting
David Bjurhall, chef reglering Ellevio

Cirka kl 10:30 Fikapaus

Finansiella och juridiska aspekter på Ei:s förslag
Mikael Runsten, ekonomie doktor och medgrundare, Bild & Runsten
Carl Johan af Petersens, delägare advokatfirman Vinge
Ronald Liljegren, chefsjurist Energiföretagen Sverige

Kommentarer från Ei
Tony Rosten, Ställföreträdande gd Ei
Therése Hindman Persson, chefsekonom Ei

Hur ser regeringen på Ei:s förslag?
Emil Högberg, Statssekreterare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan

Kl 12:00 Avslutning

För den som vill ta del av Energiföretagens remissvar.

Teknisk hjälp och information

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Mattias Jönsson

Mattias Jönsson

Webbansvarig/IT-samordning
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 71
E-post: mattias.jonsson@energiforetagen.se