Remisseminarium om Färdplan el

Fossilfritt Sverige och Energiföretagen Sverige bjöd in till ett seminarium om Energiföretagens Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle den 30 augusti, inför framtagning av färdplanen. Syftet med seminariet var att informera om arbetet och framförallt att få inspel och synpunkter från fler berörda på den analysrapport som tagits fram som underlag för att gå vidare med att ta fram färdplanen.

Program

Välkommen

Moderator Per Holm, Energiföretagen Sverige

Varför behövs en färdplan el?

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen och Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Presentation av ”Energiföretagens Färdplan fossilfri el – analysunderlag”

Håkan Sköldberg, Jenny Gode och Frank Krönert från forskningsprojektet NEPP presenterade rapportens olika delar.
Se presentationen. (pdf)
Här kan du läsa hela analysrapporten.

Kommentarer och medskick till Färdplan el
Martin Johansson Energimyndigheten,
Johanna Lakso Powercircle,
Hans Dahlin Sveriges Allmännytta,
Mats Nilsson Shadow Analysis AB,
Kjell Andersson Svebio,
Mattias Wondollek Svensk Vindenergi,
Maria Sandqvist Forum för smarta elnät,
Mikael Gustafsson Energieffektiviseringsföretagen,
Per Hermerén Jernkontoret,
Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv och
Andreas Hagnell, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Du kan också bidra med inspel!

Skicka dina synpunkter till Per Holm, per.holm@energiforetagen.se, senast den 13 september.