Samling för nätkapacitet - så river vi hindren för omställning och tillväxt

Samling för nätkapacitet - så river vi hindren för omställning och tillväxt


Datum: 27 april, tid: 12.00 - 13.00


Klicka här för att visa sändningen i ett större fönster.

Nätkapacitetsproblematiken i svenska tillväxtregioner blev akut under 2019. Energiföretagen Sverige startade därför initiativet Samling för nätkapacitet - ett initiativ där energibranschen, lokala företrädare, myndigheter och näringsliv inventerade möjliga lösningar på kapacitetsbristen. Tre dialogmöten arrangerades under 2019. Vid det sista mötet, den 7 oktober, överlämnades en bruttolista med lösningsförslag till regeringen. Kort därefter lades regeringsuppdrag till både Energimarknadsinspektionen och Länsstyrelserna.

Den 27 april samlar Energiföretagen företrädare för utredningarna samt Infrastrukturdepartementet till ett webbinarium för att utvärdera framdriften i arbetet med att lösa kapacitetsbristen.

Program

  • Moderator Sara Emanuelsson inleder
  • Pernilla Winnhed introducerar Samling för nätkapacitet
  • Elon Strömbäck presenterar Energimarknadsinspektionens uppdrag
  • Johnny Kjellström presenterar Länsstyrelsernas uppdrag
  • Ei, Länsstyrelserna samt, Joakim Cejie, Infrastrukturdepartementet, utvärderar framdriften utifrån Samling för nätkapacitets topp-tio-förslag: Vad är på rull? Vilka slutsatser kan dras?

Här kan du ta del av den bruttolista på åtgärder som presenterades den 7 oktober 2019. Samling för nätkapacitet – Så river vi hindren för omställning och tillväxt (pdf 6,2 Mb)