Samling för nätkapacitet

Publicerat av: Mattias Jönsson

Nu är det dags för initiativet Samling för nätkapacitet att lämna över sina förslag till regeringen. Ett stort antal berörda samhällsaktörer har varit engagerade i arbetet. Här ser du seminariet i realtid. Du kan också se seminariet i efterhand.

Sändningen startar 7 oktober kl 13.00 (slut cirka 15.00).

Program dialogmöte 3

  • Introduktion, Anja Alemdar, enhetschef Energiföretagen, moderator
  • Samling för nätkapacitet –  vad är det och varför behövs det?, Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen
  • Kapacitetsbrist ur ett omställnings- och tillväxtperspektiv, Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige
  • Resultat från workshop, Presentation av de mest återkommande åtgärdsförslagen från workshop den 25 juni. Diskussion med deltagare samt Lowina Lundström, Svenska kraftnät och Therése Hindman Persson, Energimarknadsinspektionen.
  • Vad gör energibranschen?, Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen
  • Överlämning av resultaten till regeringen, statssekreterare Sebastian de Toro.
  • Diskussion

Bakgrund

Brist på utrymme i de svenska elnäten har på kort tid seglat upp som ett allt mer akut problem. Kapacitetsbristen förhindrar nyanslutningar av både infrastruktur, bostäder och industrier, och slår hårt mot regional tillväxt. Den är också ett hinder för Sveriges energiomställning och minskad klimatpåverkan.

Våren 2019 bestämde sig Energiföretagen för att agera. Under namnet ”Samling för nätkapacitet” har energibranschen tillsammans med såväl berörda aktörer i näringsliv som beslutsfattare på lokal och nationell nivå diskuterat både problematik och möjliga lösningar. Initiativet består av tre dialogmöten under 2019, där det andra mötet den 25 juni utgjordes av en workshop. Då samlades ett hundratal representanter från näringsliv, organisationer, kommuner och myndigheter arbetade fram en bruttolista med åtgärdsförslag inom såväl nät, användning och produktion.

Teknisk hjälp och information

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Mattias Jönsson

Mattias Jönsson

Ansvarig webb och mediateknik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 71
E-post: mattias.jonsson@energiforetagen.se