Återsamling för nätkapacitet

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Webbinarium: Återsamling för nätkapacitet


Datum och tid: Fredagen den 4 december, kl 10.00-12.00

Nätkapacitetsproblematiken i svenska tillväxtregioner blev akut under 2019. Energiföretagen Sverige startade därför initiativet Samling för nätkapacitet - ett initiativ där energibranschen, lokala företrädare, myndigheter och näringsliv inventerade möjliga lösningar på kapacitetsbristen. Tre dialogmöten arrangerades under 2019. Vid det sista mötet, den 7 oktober, överlämnades en bruttolista med lösningsförslag till regeringen.

Kort därefter lades regeringsuppdrag till både Energimarknadsinspektionen och länsstyrelser i fyra drabbade regioner. Dessa uppdrag har nu redovisats under september och oktober. Den 4 november samlar Energiföretagen representanter för utredningarna samt Infrastrukturdepartementet till ett webbinarium för att ta del av analyser och förslag, samt reaktioner från samhällsaktörer och representanter för riksdag och regering.

Program

10.00 Inledning
Moderator Sara Emanuelsson, Energiföretagen Sverige
Se presentation (pdf)

10.05 Vad är problemet? Och var finns lösningarna?
Hannes Sonnsjö, Lunds universitet
Se presentation (pdf)

10.20 Länsstyrelsernas resultat
Johnny Kjellström, Länsstyrelsen Stockholm
Se presentation (pdf)

10.30 Energimarknadsinspektionens förslag
Elon Axberg, Ei
Se presentation (pdf)

10. 45 Temavisa paneldiskussioner (15 min var)

Bättre regional samverkan och planering
Li Axrup, Svenska kraftnät; Bengt Johansson, Ellevio; Christina Thulin, SKR

Roller och ansvar vid kapacitetsbrist (TSO/DSO)
Johan Bruce, Skogsindustrierna; Ronald Liljegren, Energiföretagen Sverige; Leif Pettersson, Svenska kraftnät

Effektiva flexibilitetmarknader
Yvonne Ruwaida, Vattenfall eldistrubition; Kristina Starborg, Uppsala kommun; Magnus Brodin, Skellefteå kraft

Incitamentsstrukturer som förebygger brist
Bo Diczfalusy, ESO; Tomas Hirsch SSAB; Göran Hult, Fortum; Ronald Liljegren, Energiföretagen Sverige

11.45 Vad säger politiken?
Patrik Engstrand, riksdagsledamot (S)
Lotta Olsson, riksdagsledamot (M)
Joakim Ceije, Infrastrukturdepartementet

12.00 Slut

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Mattias Jönsson

Mattias Jönsson

Ansvarig webb och mediateknik
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 71
E-post: mattias.jonsson@energiforetagen.se