Vad brinner i en cirkulär ekonomi?

Publicerat av: Mattias Jönsson

Cirkulär ekonomi är ett sätt att främja cirkulära kretslopp i samhället och minska förbrukningen av ändliga resurser. Det är en ambition som omfamnas av politiska beslutsfattare. Samtidigt finns det avfall som inte hör hemma i kretsloppet, och ett energislag, kraft- och fjärrvärmen, som använder avfall för att skapa el- och värme. Hur hör energiproduktion och cirkulär ekonomi ihop och vilka avvägningar behöver näringsliv och politik göra?

Datum och tid: 16 juni 15:00-16:00.


Klicka här för att visa sändningen i ett större fönster

Observera att om du väljer att öppna upp sändningen i ett nytt fönster kan det uppstå "eko". Det beror på att du har sändningen öppen i två webbläsarfönster. Stäng då ner det webbläsarfönster du inte använder så är problemet åtgärdat.

Medverkande:
Lina Enskog-Broman,
ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla Energiföretagen
Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken
Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson (C)
Marlene Burwick, ledamot Miljö- och jordbruksutskottet (S)
Maria Gardfjell, vice ordf Miljö- och jordbruksutskottet, miljöpolitisk talesperson (MP)
Betty Malmberg, ledamot Miljö- och jordbruksutskottet (M)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Mattias Jönsson

Mattias Jönsson

Ansvarig webb och mediateknik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 71
E-post: mattias.jonsson@energiforetagen.se