Våra experter finns på plats

Ett flertal personer från Energiföretagen Sverige är på plats under politikerveckan i Almedalen. Vi deltar gärna i debatter, som föredragshållare på seminarier eller som moderatorer. Kontakta gärna oss om du vill prata Almedalen!

Pernilla Winnhed är vd för Energiföretagen Sverige. Pernilla ställer gärna upp i seminarier och debatter kring energifrågor, klimat, hållbarhet och jämställdhet.

 

Anja Alemdar är chef för enheten Politik & kommunikation. Anja är en ofta anlitad moderator och har en bred kunskap om Energiföretagens ställningstaganden i olika frågor.

 

Carl Berglöf är expert inom kärnkraft och elnätsteknik. Carls erfarenhet av kärnkraft är gedigen. Han har en doktorsexamen i reaktorteknik och har varit ordförande i Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS).

 

Sara Emanuelsson är Energiföretagens EU-samordnare och har en lång bakgrund i EU:s energipolitik, bland annat från Miljö- och energidepartementet. Hon är också ansvarig för Energiföretagens arbete med fossilfria transporter.

 

Elin Fellers, arbetar med kompetensförsörjningsfrågor och är projektkoordinator för Energiföretagens arbete med välutbildade nyanlända.

 

Per Holm, är ansvarig för klimatpolitik och vindkraft hos Energiföretagen Sverige. Med förflutet som energiexpert hos SABO är han också kunnig när det gäller byggnaders energianvändning.

 

Raziyeh Khodayari, är Energiföretagens expert på fjärrvärmens miljö- och hållbarhetsfrågor och kan prata om fjärrvärmens roll i energisystemet och dess klimatnytta respektive miljöpåverkan. Energitillförsel och energiaskor är också Raziyehs ansvarsområden.

 

Anton Steen är politisk samordnare hos Energiföretagen Sverige och är särskilt kunnig inom energipolitiska frågor. Anton har tidigare bland annat varit kommittésekreterare i Energikommissionen.

 

Erik Thornström är ansvarig för skatter och styrmedel, resurseffektivitet och energianvändning. Erik även expert på fjärrvärme och kraftvärme, liksom konsekvenserna för energisystemet till följd av energikraven i Boverkets byggregler.

 

Henrik Wingfors är chef på enheten Energisystem. Henrik ställer gärna upp i seminarier och debatter om energisystemfrågor, el- och fjärrvärmefrågor eller energimarknadsfrågor. Henrik är också en van modererator.

 

Anna Wärmé är ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor och talar gärna om hur Sveriges energiföretag kan arbeta för att bli en mer attraktiv och hållbar bransch och arbetsgivare. Anna ansvarar bland annat för initiativet Qraftsamling.

Vill du boka en intervju?

Har du allmänna frågor om vår närvaro, vill boka en intervju eller är ett medlemsföretag som vill komma i kontakt med oss?

Annika Johannesson, kommunikationsansvarig, tel: 0734 252 564

Eva Rydegran, pressansvarig, tel: 0734 044 511

Lisa Hjelm, regionchef - region Mitt, tel: 0701 644 433

Letar du efter någon annan?

Hos Energiföretagen Sverige arbetar ännu fler kunniga och duktiga personer. Om du vill komma i kontakt med någon särskild expertis för eventuell medverkan i ditt Almedalsseminarium hittar du kontaktuppgifter till alla våra medarbetare här.