Energiföretagen på Arena Energi

Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige finns på plats i Almedalen. Nytt för i år är att vi samlar flera energiaktörer under namnet Arena Energi. Du hittar oss i Klosterlängan 1-3 juli, där vi tillsammans arrangerar omkring xx seminarier. Här äger också Energispektrum - årets energipolitiska debatt - rum, 15-16.30 den 1 juli, med efterföljande mingel.

Årets energipolitiska debatt

Energibranschen är nyckeln till att Sverige ska nå nettonollutsläpp senast år 2045. För att klara klimatmålet behöver både el- och bioenergianvändningen öka kraftigt. Är det möjligt och hur kan politiken hjälpa till?

Träffa oss i Almedalen!

Flera av Energiföretagens experter finns på plats under politikerveckan i Almedalen. Vill du att någon med speciella energikunskaper deltar i en panel eller i en debatt så kontakta oss.

Våra experter på plats