Arena Energi drar igång den 4-6 juli. Energiföretagen Sverige - tillsammans med en rad partners från branschen - kommer att genomföra debatter och seminarier om de rykande heta energifrågorna. 2022 är  valåroch energifrågorna syns i debatten och ligger högt upp på den politiska agendan.  

Arenan Energi finns i Klosterlängan i centrala Visby och alla seminarier är öppna för alla att besöka. Nytt för i år är att vi även kommer att webbsända seminarierna. Den som inte kan komma till Visby, eller vill följa evenemangen i efterhand kan göra så. Allt kommer att samlas på Energiföretagens webb, liksom på Almedalsveckans webbsida. 

På Arena Energi finns en bredd av energibranschen representerad och flera företag ordnar egna evenemang; Ecoclime, Ellevio, European Energy, Fortum, Göteborg Energi, Luleå Energi, Metacon, Regional Energi, Second Opinion, Uniper, Vattenfall och Energiföretagen Sverige är arenans deltagare just nu. Ett par platser finns kvar för aktörer som är intresserade. Kontakta Arena Energis projektledare Efwa Nilsson

Med fokus på energipolitiken 

Huvudfokus för Almedalsveckan är politiken. De politiska frågorna kommer även att vara välrepresenterade på Arena Energi. Tisdagen den 5 juli hålls Energispektrum, årets  energipolitiska debatt. Här har de flesta riksdagspartierna bekräftat sin medverkan.  

Om Arena energi 

Arena energi är samlingsplatsen där energibranschen lyfter de energipolitiska frågorna. Riksdag och regering har ett avgörande inflytande på energibranschens verksamhet genom beslut om skatter, lagar och regler och genom att driva den politiska debatten i frågorna. Energifrågan knyter därtill nära an till en rad andra frågor som är aktuella på den politiska agendan. Klimatomställning, jobb och tillväxt, säkerhet och försörjningstrygghet, alla påverkas de av, eller påverkar energifrågorna och energibranschen.

Kontaktpersoner: Efwa Nilsson och Hannes Borg