Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Värmerapporten 2016 – fakta, utveckling och internationell utblick

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Huvudinnehåll

Värmerapporten 2016 är en ny rapport om värme i allmänhet och fjärrvärme i synnerhet. Här får du veta mer om värme och värmemarknaden, i form av fakta och statistik. I årets upplaga finns också konkreta tips om energieffektivisering med fjärrvärme, exempel på nya initiativ inom fjärrvärme och en internationell utblick.

Värmerapporten 2016 är en ny rapport som samlar fakta, trender och utveckling på värmemarknaden – en viktig del av det svenska energisystemet. Värmeanvändningens utveckling kan både minska och öka elanvändningen och det är därför viktigt för beslutsfattare och enskilda konsumenter att känna till hur just deras beslut om uppvärmning påverkar energisystemet i stort.

Fjärrvärme är i sin tur en viktig del av uppvärmningen, och i samhällets kretslopp, då den bygger på återvinning. Den levererar drygt hälften av Sveriges värme och tappvarmvatten, i form av hett vatten i rör under marken, till bostäder, lokaler och industrier. I Sverige går ungefär en tredjedel av vår totala energianvändning till uppvärmning, i övriga Europa går är motsvarande andel nästan hälften. Vi ligger långt framme – men även här kan vi bli ännu bättre på att ta vara på energin. Fjärrvärme är en del av lösningen.

Ur innehållet:

Energieffektivisera huset med lönsamhet
Roland Jonsson, energiexpert på HSB berättar om möjligheterna att med lönsamhet energieffektivisera fjärrvärmevärmda hus. Bra för både plånbok och miljö.

Mölndal Energi ökar kunddialogen för att ta vara på energin
Mölndal Energi blev Årets fjärrvärmeföretag 2015. Företaget har bland annat tagit fram en ny prismodell som ska hjälpa kunderna att energieffektivisera på ett sätt som är bra både för dem och energisystemet i

Världen har upptäckt möjligheterna med fjärrvärme
Fjärrvärme och fjärrkyla har tidigare varit relativt okända begrepp inom EU och en stor del av den övriga världen. Många länder sneglar avundsjukt på Sveriges framgångar på klimat- och miljöområdet. Vi har minskat koldioxidutsläppen och nått klimatmålen, med ökande tillväxt. Vi har också i stort sett tagit bort soptipparna, mindre än en procent av allt avfall läggs på deponi, tack vare hög materialåtervinning, i kombination med energiåtervinning ur det avfall som inte sorterats ut. Detta har EU sett och lyfter nu fram fjärrvärme, kraftvärme (där el och värme görs samtidigt) och fjärrkyla i sin nya Värme- och kylstrategi.

Läs mer i Värmerapporten 2016. Rapporten kan laddas ner här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Eva Rydegran

Eva Rydegran

Pressansvarig/kommunikatör
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 23
Mobil: 073-404 45 11
E-post: eva.rydegran@energiforetagen.se