Energiföretagens synpunkter rörande förslag till metod för prissättning av intradagskapacitet

Enligt bestämmelserna i kommissionsriktlinjen om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM), har den europeiska stamnätsorganisationen ENTSO-E tagit fram ett förslag till metod för hur intradagskapaciteten ska prissättas.

Energiföretagens synpunkter rörande förslag till metod för prissättning av intradagskapacitet

 

Läs hela remissvaret här.