Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Ursprungsmärkning av el

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

En elleverantörer måste ange sammansättningen av de energikällor som används vid produktion av elen man säljer, samt vilken miljöpåverkan de har. Det gäller för både fakturor och i reklam. Det är för att ge kunderna möjlighet att välja elhandelsföretag på andra grunder än enbart pris.

Faktablad: Så fungerar ursprungsmärkning av el (pdf)

Läs om ursprungsmärkning av el och residualmixen på Ei:s webbsida.

För att ge kunder möjlighet att välja elhandelsföretag på andra grunder än enbart pris, infördes i EU:s andra elmarknadsdirektiv (2003/54/EG) krav på elleverantörer att på fakturor och i reklam ange sammansättningen av de energikällor som används vid produktion av den sålda elen samt den miljöpåverkan de har.

Bestämmelserna om ursprungsmärkning av el lades 2006 in i ellagen. Första redovisningen skedde således 2006, med 2005 års värden.

Den 1 januari 2013 trädde Energimarknadsinspektionens (Ei) nya föreskrift och allmänna råd EIFS 2013:6 i kraft. Föreskriften och de allmänna råden tydliggör ellagens bestämmelse om ursprungsmärkning av el för elhandelsföretagen och Ei:s ges befogenheter att utöva tillsyn på föreskriften.

Dessutom ansvarar Ei för beräkning och publicering av residualmixen och dess miljöpåverkan.