Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Ändringar inför perioden 2020–2023

Huvudinnehåll

Ei fick i uppdrag av regeringen att under 2017 föreslå förändringar i den nuvarande regleringsmodellen.

I oktober samma år lämnade Ei in sitt förslag till reglering av intäkter från elnätsverksamhet för perioden 2020–2023. Den föreslagna regleringen riktade in sig mot efterhandsreglering, där stora skillnader före respektive efter perioden kan förekomma. Förslaget skickades ut på remiss till i början av januari 2018. Under våren 2018 kom lagrådsremiss och Lagrådets yttrande, båda i mars, följda av regeringens proposition den 12 april.

Den 15 augusti 2018 presenterade regeringen en ny lagstiftning som innebär en kraftig minskning av elnätsföretagens intäkter för perioden 2020–2023, med en tillåten avkastning som skulle hamna på ungefär hälften av rådande räntenivå. Förordningen publicerades den 22 augusti 2018. Läs om den nya förordningen på Ei:s webbplats.

Förvaltningsrätten i Linköping gav elnätsföretagen rätt att föra underskotten från tillsynsperioden 2012–2015 vidare till tillsynsperioden 2020–2023 i domar publicerade i september 2018.

I slutet av juni 2018 kom också fyra domar i Förvaltningsrätten som gav Ei rätt angående omprövning av elnätsföretagens intäktsramar efter att några elnätsföretag överklagat Ei:s beslut om att få ytterligare ersättning för arbets- och materialkostnadspålägg. Domarna påverkar intäktsramarna för perioden 2012–2015.