Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Elnätsföretagens intäktsramar för åren 2016–2019

Huvudinnehåll

I mars 2015 lämnade elnätsföretagen in begäran om intäktsram för åren 2016 till 2019, till Energimarknadsinspektionen (Ei). Inför denna period ändrades regelverket, där den största förändringen är att hänsyn nu tas till elnätets ålder när intäktsramarna beräknas. Tidigare gav alla fungerande anläggningar samma ersättning oberoende av deras ålder.

Ei:s beslut om intäktsramar överklagades av närmare hälften av elnätsföretagen till Förvaltningsrätten i Linköping. Främst på grund av att den ränta som används för att beräkna kapitalkostnaderna ansågs vara för låg. Förvaltningsrättens domar i december 2016, som till stor del gick elnätsföretagens väg, har överklagats till Kammarrätten av Ei och elnätsföretagen.

Intäktsramarna för perioden påverkas också av hur stor del av intäktsramarna för åren 2012–2015 som elnätsföretagen utnyttjade. De företag som inte nyttjade hela sin intäktsram får ta med sig den outnyttjade delen till perioden 2016–2019. Och på motsvarande sätt får de elnätsföretag som hade större intäkter än intäktsramen ett avdrag på intäktsramen 2016–2019.

Intäktsramarna för åren 2012–2015 fastställdes i slutet av 2016. Ei jämförde under början av år 2017 elnätsföretagens definitiva intäktsramar med intäkterna under åren 2012–2015, för att på så sätt kunna fastställa om intäktsramarna för 2016–2019 ska höjas eller sänkas och med hur mycket.