Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Frågor & Svar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Huvudinnehåll

Elnätsavgifterna uppmärksammas med jämna mellanrum av media. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om vad som ligger bakom avgifterna och skälen till att avgifterna förändras. En viktig del är investeringar för att säkra dagens elnät, men också för att bygga framtidens elnät, som ska klara ansluta fler, vara mer flexibelt och samtidigt ha högsta leveranssäkerhet. Vi ger också svar på vilken roll Energimarknadsinspektionen, Ei, som granskar avgifterna har.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 50
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se