Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kraftvärmeforum

Huvudinnehåll

Kraftvärmeforum är ett nätverk för kraftvärmeintressenter inom Energiföretagen Sverige, som grundlades 2001 genom ett samarbete mellan dåvarande Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme.

Kraftvärmeforum 2016, den 16:e nätverksträffen för kraftvärmeintressenter i medlemskretsen sker den 5-6 oktober 2016 på Johannesbergs Slott nära Rimbo norr om Stockholm. Anmälan senast den 5 september.
Anmälan och program

Till arbetsrum för Kraftvärmeforums nätverk (endast för medlemmar).