Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Elen och miljön

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Huvudinnehåll

Branschen arbetar ständigt för att minska sin klimat- och miljöpåverkan och det svenska elsystemet är ett föredöme i världen när det gäller låga klimatutsläpp. Elsystemets påverkan på klimat och miljö har dels att göra med transporter och materialval, dels med själva produktionen. Vindkraftverken kan till exempel påverka naturlivet, vattenkraft kan påverka fiskbeståndet och omgivande natur, avfallet från kärnkraft måste förvaras säkert i många hundra år och elproduktion från förbränning ger utsläpp till luften, även om vi i Sverige har höga krav på rening.

Länkarna nedan går till tidigare Svensk Energis webbplats, där du kan läsa mer om de olika frågorna.

Den svenska elen är till 98 procent fossilfri. Här ligger Sverige i världsklass, i resten av världen används ofta fossila bränslen för elproduktionen. Läs mer om den svenska elens klimatpåverkan.

Stora insatser görs bland ägarna av vattenkraftverk för att värna den biologiska mångfalden. Läs mer om vattenkraft och biologisk mångfald.

Under 30 års tid har debatten kring kreosotanvändning pågått. Kreosot innehåller nämligen ha miljöfarliga och cancerframkallande ämnen. Av Sveriges cirka fem miljoner trästolpar i elnätet, bedöms fyra miljoner vara impregnerade med kreosot. Läs mer om kreosot.